fredag 18. januar 2013

Havmyrene på Hitra

Det var en interessant og ikke minst skremmende artikkel i Hitra-Frøya avisa i dag. (fredag 18.1)
Bestanden av hekkende fugl på Havmyrene på Hitra er redusert med 90 %  sammenlignet 2002 med 2012 ! En oversikt over hekkebestanden i området er gjenngitt i avisa.

Årsakene ser ut til å være kråke og ravn. Disse livnærer seg bl.a på slaktavfall fra hjort og rådyr og ihjelkjørte dyr gjennom vinteren , for så å gå løs på egg i hekketida.

Så blir spørsmålet hva en skal gjøre med dette.

I artikkelen anbefales to metoder for å redusere bestandene av kråke og ravn:
Greve ned slakteavfallet etter jakt og i tillegg sette opp kråkefeller.

Vi må følge med og ta oss noen turer til Havmyrene utover sommeren

Anbefaler folk til å lese artikkelen i H-F avisa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar