mandag 19. mars 2012

Vipe - årets fugl 2012

NOF har valgt vipa til årets fugl i 2012. Vipa har hatt en betydelig tilbakegang de siste tiårene, og man ser med en viss bekymring på bestanden av vipa i tida framover. Hovedgrunnen til den store tilbakegangen i bestanden er nok moderniseringen av jordbruket med sine negative virkninger for kulturlandskapet. Vipa var også årets fugl i 1994, og noe av formålet med å sette fokus på vipa i år er å kunne kartlegge bestandsutvikling i viktige lokaliteter.

Vipa er et kjent og kjært innslag i kulturlandskap også her i øyriket. I disse dager er vipene på vei tilbake fra vinterkvarteret. Vi oppfordrer alle medlemmene av lokallaget til å legge inn observasjoner av vipa, gjerne også rapportere om hekkefunn og unger.

Les mer om vipa som årets fugl her.

Vipa er valgt til "årets fugl" av NOF.
(Foto: Arvid Bredesen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar