torsdag 19. juli 2012

Fugletelling i nattetimene

Natt til søndag var Oskar Fredagsvik og undertegnede på en rundtur på Hitra for å høre etter nattsangere. Vi var vel noen uker for seint ute, men fant ut at det var forsøket verdt. Kl 00.30 startet vi på Glørstad og tok runden rundt hele Fjellværsøya med mange innlagte lytteøkter. Ingen sjeldenheter åpenbarte seg, så vi tok turen videre til Dolmøya. Her var det heller ingen godbiter å høre - det nærmeste vi kom var en syngende tornsangerhann ved Dolmkirka. Turen gikk videre til Melandsjø og Straum. Heller ikke på disse lokalitetene fikk vi kontakt med nattsangere. Nå var jo natt blitt til morgen, og spesielt gran- og løvsanger var aktive med sang. Turen ble avsluttet litt før kl 7, da to trøtte observatører vendte nesen hjemover mot senga.

Til tross for at rundturen på Hitra ikke ga særlig spennende resultater, har det likevel blitt observert to spennende arter den siste måneden. På Glørstad har en myrsanger sunget jevnt og trutt - kanskje har den funnet en make og har hekking på gang? På Sandstad kunne undertegnede høre en vaktel synge i sommernatta i forrige uke. Dessverre har det ikke lyktes å få høre den igjen.

I Snillfjord, nærmere bestemt i området rundt Berg, har John Øystein Berg rapportert mange godbiter i løpet av de siste tre ukene. Nattergal, myrsanger, gresshoppesanger og bøksanger er alle hørt syngende i området.

Til slutt er det verdt å nevne at Hans Einar Ring og to blad Bangjord i går hadde en spennende observasjonsrunde i havområdet nordvest for Halten. Rundt de mange grunnene og skjærene i området kunne de observere fugler som havhest, havsule, grålire, havsvale, stormsvale og storjo.

Myrsanger på Glørstad (Foto: Oskar Fredagsvik)


Myrsangeren holder seg som regel godt skjult
(Foto: Arvid Bredesen)