torsdag 29. desember 2016

Om folk og fugl


I disse grisvær-dagene kan man for eks. kose seg med statistikk.

Følgende tabell gir en oversikt over antall fuglearter og antall observatører på Hitra og Frøya  de siste ti åra slik det framkommer i registreringer på arts. obs. 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Hitra

Arter/folk
64/13
52/15
56/13
56/30
94/33
113/33
137/33
135/37
134/35
134/38
140/70
Frøya

Arter/folk
163/61
152/38
165/58
148/58
153/64
171/73
150/56
161/66
178/84
167/66
193/105


En legger fort merke til at 2016 er et "gullår" både på Hitra og Frøya, med rekord i antall ulike fuglearter og tallet på folk som har registrert sine observasjoner.

Og sammenhengen er vel grei: Gulltrost, sibirjernspurv og svartstrupetrost. Og så har vel mange tatt med seg svartkråka og andre arter på Hitra på turen utover til Sula/Nordskaget.

Ellers leser vi i arts. obs at det ble observert fire nye arter på Frøya i år(bieter,knoppsvane, gulltrost og sibirjernspurv) og fire nye på Hitra (nattergal, fjellrype,bergand og dvergspurv).

Totalt har 285 observatører registrert arter på Frøya og 163 på Hitra opp gjennom årene, men altså 105 personer på Frøya og 70 på Hitra i 2016.

Vi har også kunnet merke oss større aktivitet på Titran i 2016, noe som lover godt for kommende år.

Godt nyttår! (Den 1.1.2017 starter et nytt "bird-race")

mandag 12. desember 2016

Svartstrupetrost på Nordskaget

De gir seg ikke med godbitene på Nordskaget. Bare en måned etter sibirjernet leverer de altså svartstrupetrast. Nok en gang er det på foringa sørfrøyveien 1555-1563 disse Sibir-artene havner.


Varslet gikk i går. Allerede i dag har et ti-talls fuglefolk vært utover.


Bildet har Jan-Egil tatt.mandag 7. november 2016

Sibirjernspurv på Nordskaget,Frøya

Folk forlater i disse dager jobb, kone og barn og kjører til Sørfrøyveien 1555 !


Håpet er å se den ,for Norge, meget sjeldne sibirjernspurven. Dette er en "bombe"!


Den burde ha dratt til varmere strøk i SØ-Asia, men har altså bommet grovt og havnet på Nordskaget.


Dette kan minne om "stammens tulling" som Odd Børresen skriver om: Hvorfor skulle Columbus seile vestover hvis han skulle til India, som vitterlig ligger østover? Forklar det. Men det er flere "fugle- tullinger" som har eller kan komme utover hit, så det gjelder å ha mat på brettet. Prøv med havregryn, rosiner , epler , poteter eller annet. Det kan dukke opp en "bombe" nær deg.
Det var Bjørnar Berg og Toril Barø på Nordskaget som fikk besøk av denne jernspurven og la ut bilde på "ID fugl" på facebook.


Så har det ballet på seg.  Mange har allerede vært utover og Bjørnar og Toril må nok regne med  flere besøk fra fjern og nær de nærmeste dagene.
Snaut 20 har til nå vært innom til nå.


Jan -Egil fikk tatt et bilde i dag (7.11) :https://artsobservasjoner.no/Media/Image/698677


Flere bilder legges nå ut på arts.obs.


Siste meldinger: Tilskuertallet er nå nærmere 40. Til helga ventes det storinnrykk!

fredag 30. september 2016

Gulltrast,Sula

"Han som leter, han vil finne" står det i Bibelen. Men dette gjelder nok ikke alltid for fuglekikkere som øyner et nytt kryss i sin artsliste.


Her står vi da, i regn og stiv kuling, ute på Sula i håp om å se gulltrosten som har vært observert de siste dagene.
Det ble altså en bomtur for oss som dro ut på fredag, men så har vi da gulltrost på "til-gode-lista" vår!

tirsdag 27. september 2016

Titran uke 39/2016

Da nærmer vi oss nok en gang høysesongen for sjeldne fugler på Frøya. Det er allerede observert dvergspurv og gulbrynsanger på Titran i høst. Og mer kommer sørover etter hvert.


Ringmerking vil foregå fra fr. 23.9 til sø 2.10.


Alle fuglekikkere er velkomne uansett fuglekunnskap fra før.
Ringmerkingsoversikt for Titran ornitologiske stasjon:


https://titranos.wordpress.com/


Det er håp for at en merker Titrans fugl nr. 20 000 i høst!

onsdag 1. juni 2016

Nattergal på Daløya

Den 14.mai hørte Thomas Kvalsnes en nattergal på Daløya på Frøya. Nattergalen er ganske uvanlig i Trøndelag og dette var derfor en liten "bombe" som flere hobby-ornitologer dro ut til Daløya for å høre.

Sangen er meget kraftig og under gunstige forhold kan den høres et par kilometer.
Haftorn (1971) beskriver sangen slik:

huit huit huit- p`ti  p`ti  p`ti  - tivvo-tivvo -tivvo-tivvo-tivvo-tivvo - lju jo-jo - zæ-zæ-zæ-zæ-zæ-zæ-sitt!

så kan du jo prøve å få noe ut av dette.

Men for oss oppfattes den som klangfulle fløytetoner vekslende med smatting og tromming, men å beskrive lyd med ord er håpløst.

Det er vel tvilsomt at denne hannen kan få seg en make på Daløya, men vi kan jo alltids håpe.

Bildene nedenfor har Oskar tatt
tirsdag 29. mars 2016

Bigyear ?

Det er jo noen av oss som drømmer om å ta et "Bigyear" ?

 Sjekk denne linken.


https://www.audubon.org/news/day-299-five-thousand-birds-dream-comes-true

Da snakker vi!

søndag 13. mars 2016

Turarter før årsmøtet den 12.3. 2016

Totalt så vi 40 ulike arter i løpet av dagen:

Frøya 25 arter:

Gjerdesmett
Rødstrupe
Grønnfink
Gråspurv
Kjøttmeis
Kråke
Skjære
Svarttrost
Tyrkerdue
Bydue
Storspove
Tjeld
Siland
Ærfugl
Sjøorre
Kvinand
Stokkand
Havelle
Storskarv
Havørn
Gråmåke
Svartbak
Gråhegre
Havørn
Gråspett


  • Hitra 34 arter:


Ærfugl
Sjøorre
Stokkand
Kvinand
Svartand
Havelle
Fjæreplytt
Steinvender
Sandlo
Tjeld
Gråhegre
Toppskarv
Storskarv
Grågås
Teist
Lomvi
Gråmåke
Svartbak
Svartkråke
Kråke
Skjære
Havørn
Heipiplerke
Dompap
Gråspurv
Gulspurv
Blåmeis
Kjøttmeis
Grønnfink
Rødstrupe
Spettmeis
Gråsisik
Gråtrost
SvarttrostReferat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøtet 12.3 2016 for NOF  avd. Hitra og Frøya


Årsmøtet ble også i år holdt på Strand oppvekstsenter på Hitra. Syv medlemmer møtte, noe som utgjør nesten ¼ av medlemmene.

Fra sakslisten kan vi nevne at innkallingen, årsmeldingen med noen få tilføyelser og regnskapet for 2015 ble godkjent. Hele styret tok gjenvalg.
________________________________________________________________________________

Her følger den vedtatte årsmeldinga

Årsmelding for Hitra og Frøya lokallag av NOF for 2015


Styret har hatt følgende sammensetting:          
 Leder: Karl Thorvaldsen
Nestleder: Kolbjørn Bekkvik
Sekretær: Arvid Bredesen
Kasserer: Ola Vie
Styremedlemmer: Oskar Fredagsvik og Frank Robert Lyngvær
Bjarte Hoff er fortsatt revisor.
Totalt har vi fortsatt drøyt 30 medlemmer.

Vi har holdt noen få uformelle styremøter i forbindelse med «fugletitt-turer».
Aktivitet og observasjoner i 2015:
Året åpnet lovende med dvergdykker og duetrost på Frøya. Hitra fulgte opp med øyas første hvitryggspett og dverglo etterfulgt av spurveugle- og svartkråke-hekking. Så fikk vi taffeland på Hitra den 17.mai! og svartrødstjert på Frøya før året ble avrundet med rosenvarsler på sein-høsten på Frøya.

Det er litt ekstra stas å se og artsbestemme fugler i felt for oss som ikke er så godt trent og alle disse ble sett og artsbestemt av medlemmer av lokallaget.
Når det er sagt så er det også kjekt å få noen nye arter servert av ekspertene. Magne Myklebust og flere er sentrale bidragsytere i så måte og det er utrolig lærerikt å være sammen med dem på Titran.
Ringmerking på Titran og Sula ga et stort antall gulbrynsangere i år (40 stk den 21.9). Dessuten en ennå ubestemt furu/eike-sanger som vil være fylkets første uansett + blåstjert ,blekbrynsanger og asiasvartstrupe!

 Kanskje var årets høydepunkt for oss som lokallaget nok en gang den overnattingsturen vi hadde til Halten helga 11-13. september.
Vi var 4 fra lokallaget som, sammen med 7 andre fuglekikkere fra Trøndelag og skipper Bjørn, utgjorde gruppen. Været var «greit» for de fleste. Vi hadde med «agn» og fikk sett og fotografert bl.a. havhest, havsule, 7 grålirer og tyvjo. Og jordugle og fjellvåk.

Ellers har vi møttes jevnt utover året og holdt kontakten via SMS eller mail. Lokallagets nettsted blir også brukt. Vi har nå hatt omtrent 16500 besøk ved årsskiftet. En tilvekst på 3000 i løpet av året.

Medlemmenes aktivitet på artsobs.  har økt jevnt utover året.  6-10 personer bosatt på øyene har lagt inn observasjoner. Totalt har det blitt sett 135 (også 135 i 2014) ulike arter av 37( 35 i 2014)observatører på Hitra og 166 (179) arter av 65( 81 )personer på Frøya.  En tilbakegang fra 2014.

Det er Titran og Sula som trekker entusiastene utover, men det er folk fra lokallaget som topper obs.-listene for 2014. «Pallen» på Frøya ble:
Oskar på topp for Frøya også i år med  124 .(138 ulike arter i 2014.) ,en mer enn Bjørg ! Frank Robert på tredje så 105. På Hitra vant som vanlig Arvid med 120( 122 i 2014) Der etter kom Frank Robert (95)og Oskar (86)

I år ble det registrert to nye arter på Hitra: Hvitryggspett og dverglo. Totalt er Hitra nå oppe i 215 ulike arter.
Frøya har en art på «vent» (Furu-eller eikesanger) og vil komme opp i 272.

Økonomi.
Lokallaget får overfør penger etter medlemstallet. Vi får ca. 1200,- Pengene er disponert til T-skjorter og servering på årsmøtet.
På vegne av Titran ornitologiske stasjon søkte vi «Salmarfondet» om kr. 7000,- til nye nett og lydutstyr. Og det fikk vi.

Den 31.12 . 2015 står det kr.  8561,12 på vår konto, men 7000,- er altså øremerket .


________________________________________________________________________________

Det var årmeldinga.


Av aktiviteter vil vi fortsetter på det nivået vi har drevet til nå.  Vi vil satse på en ny havgående tur til seinsommeren, men det kan da bli utenfor Kya og Sula. Været avgjør hvor og når. Medlemmene i lokallaget må få førsteretten til å melde seg på, men interesserte fra Trøndelag vil også bli invitert.

Under eventuelt diskuterte vi den framlagte forvaltningsplanen for grågås i kommunene og vedtok å sende vårt syn på metodikk og konklusjonen i rapporten selv om høringsfristen for dette er gått ut.

Videre ble det uttrykt bekymring tidspunktet for grunnarbeidet på Vikan- Nord på Hitra. Dette ligge nært et hekkeområde for fiskemåker og det foreligger en henstilling til at arbeidet må skje utenfor de kritiske periodene på forsommeren.

Møtet ble avsluttet med en fugle-quiz laget av Kolbjørn. Han hadde gjort det ekstra vanskelig ved å bruke «dårlige» bilder av ungfugler, fugleunger i reder, halvt dykkende ender eller til og med halve fuglen sladdet!

Men før årsmøtet hadde vi runder på Frøya og Hitra. Se egen sak på nettstedet.


søndag 7. februar 2016

Årsmøte 2016

Årsmøtet i Hitra og Frøya lokallag av NOF avholdes også i år på Strand Oppvekssenter .

Lørdag 12.mars kl 16.00.

Vanlige årmøtesaker + mat og quiz.

Medlemmer som vil ha saker fremmet på årsmøte må melde disse til styret.

Som vanlig tar vi en føggelrunde først på dagen fra 10-11-tida før vi møtes på Kjerringvåg når det passer. Kontakt Arvid på Hitra og Karl på Frøya for samkjøring.