mandag 16. mars 2015

Referat fra årsmøtet for 2014


Referat fra årsmøtet i Hitra og Frøya lokallag av NOF.


 

Årsmøtet ble avviklet lørdag 14.3. på Strand oppvekstsenter på Hitra. Syv medlemmer møtte.

Av sakene nevnes:

Sak 5  Denne årsberetningen ble vedtatt.

Årsberetning for Hitra og Frøya lokallag av NOF for 2014


 

Styret har hatt følgende sammensetting:          

 Leder: Karl Thorvaldsen

Nestleder: Kolbjørn Bekkvik

Sekretær: Arvid Bredesen

Kasserer: Ola Vie

Styremedlemmer: Oskar Fredagsvik og Frank Robert Lyngvær

Bjarte Hoff er fortsatt revisor.

Totalt har vi 36 medlemmer i lokallaget. En mer enn i fjor!

Vi har holdt noen få uformelle styremøter i forbindelse med «fugletitt-turer».

Aktivitet og observasjoner i 2014

 Kanskje var årets høydepunkt for oss som lokallaget den overnattingsturen vi hadde til Halten på seinsommeren.

Vi var bare 4 fra lokallaget som sammen med Bård Nyberg og Terje Kolås ( De kom med privatfly  (!)), Uno Fors fra Sverige og skipper Bjørn utgjorde gruppen. Været var strålende. Vi hadde med «agn» og fikk sett og fotografert bl.a. havhest, grålire og storjo. På  Sauøya og Halten fikk vi bøksanger, rosenfink , hauksanger, turteldue og svartstrupe for å nevne noen.

Ellers har vi møttes jevnt utover året og holdt kontakten via SMS eller mail. Lokallagets nettsted blir også brukt. Vi har nå hatt omtrent 13 000 besøk ved årsskiftet. En tilvekst på 3000 i løpet av året.

Medlemmenes aktivitet på artsobs.  har økt jevnt utover året.  6-10 personer bosatt på øyene har lagt inn observasjoner. Totalt har det blitt sett 135 ulike arter av 35 observatører på Hitra og 179 arter av 81 personer på Frøya.  En framgang fra 2013.

Det er Titran og Sula som trekker entusiastene utover, men det er folk fra lokallaget som topper obs.-listene for 2014. «Pallen» på Frøya ble:

Oskar på topp for Frøya med 138 ulike arter i 2014. Der etter kom Bjørg og Magne Myklebust. På Hitra vant Arvid med 122. Der etter Gøran og Oskar.

I år ble det registrert seks nye arter på Hitra: Brunsisik, orrfugl, skjeand, kjernebiter, sandsvale og svartkråke. Totalt er Hitra nå oppe i 213 ulke arter. Det er stort sett folk fra lokallaget som gjør disse nye observasjonene.

Frøya fikk ingen nye arter i 2014, men har etter etterregistreringer bl.a av sørnattergal har antallet kommet opp i 271. Vi må nevne at Bjørg så og fikk tatt bilde av en vendehals på Staulan i høst. Dette er en sjeldenhet her ute.

Tradisjonen med ringmerking på Titran fortsatte i høst. Totalt ble det merket 896 fordelt på 48 arter  hvor sibir- og tundrapiplerker samt havsvale utmerker seg. Flere av oss i lokallaget deltok også i år i dette arbeidet, foreløpig som tilskuere og håndlangere, men vi håper noen i lokallaget kan autoriseres som ringmerker etter hvert.

Vi søkte kommunen om å få bygd et le-skur på Heia på Titran, men dette strandet på vernebestemmelsene. Treet som ga litt ly er hogd ned, så det er  "havskåding" er nå utsatt for vind der ute.

Oskar stilte nok en gang opp med fuglebilder på et offentlig arrangement. Denne gangen var det på Naturvernforbundets møte på Frøya i november.

Ellers må det nevnes at vi har fått trykt opp T-skjorter med lokallagets logo.

Arbeidet med fellefangst av mink og kråke/ravn går sin gang på øyene så får vi se om bestandene av andre fugler øker.

Økonomi.

Lokallaget får overfør penger etter medlemstallet. Vi får ca. 1200,- Pengene er disponert til T-skjorter og servering på årsmøtet.

Litt artig til slutt: En gråmåke fikk påsatt fargemerke med kode ved Stavanger i januar 2012. Den holder seg i Stavangerområdet til februar 2014. I mai samme året dukker den opp på Frøya og var her til august før den igjen er tilbake i Stavanger i september.

 


Sak 6. Det reviderte regnskapet ble godkjent.

Sak 7. Budsjett vedtatt med den tanke at vi bygger opp ca. kr. 1000,- på kontoen. Ca .  kr. 300 brukes på årsmøtet.

Sak 8. Aktiviteter. Vi satser på en felles-tur til Havmyran på Hitra til våren og en overnattingstur til    Halten til høsten. Og så har det vært tøft med cap med vår logo på.

Sak 9. Alle i styret ble gjenvalgt.

Leder: Karl Thorvaldsen

Nestleder: Kollbjørn Bekkvik

Sekretær: Arvid Bredesen

Kasserer: Ola Vie

Styremedlemmer: Oskar Fredagsvik og Frank Robert Lyngvær

 Valgkomiteen består av Bjørg Støen og Gøran Rabben.


Før møtet hadde vi en runde til noen lokaliteter og fikk med oss dvergdykker, vipe, rødstilk, tjeld og grågås + svartkråke , fjæreplytt og Børøsundets  tamme knoppsvanen . Totalt ca. 40 arter.

Og på møtet spiste vi «karbis», tilberedet av Frank Robert og Arvid, før vi avsluttet dagen  med en fugle-quiz laget av Oskar.