tirsdag 29. mars 2016

Bigyear ?

Det er jo noen av oss som drømmer om å ta et "Bigyear" ?

 Sjekk denne linken.


https://www.audubon.org/news/day-299-five-thousand-birds-dream-comes-true

Da snakker vi!

søndag 13. mars 2016

Turarter før årsmøtet den 12.3. 2016

Totalt så vi 40 ulike arter i løpet av dagen:

Frøya 25 arter:

Gjerdesmett
Rødstrupe
Grønnfink
Gråspurv
Kjøttmeis
Kråke
Skjære
Svarttrost
Tyrkerdue
Bydue
Storspove
Tjeld
Siland
Ærfugl
Sjøorre
Kvinand
Stokkand
Havelle
Storskarv
Havørn
Gråmåke
Svartbak
Gråhegre
Havørn
Gråspett


  • Hitra 34 arter:


Ærfugl
Sjøorre
Stokkand
Kvinand
Svartand
Havelle
Fjæreplytt
Steinvender
Sandlo
Tjeld
Gråhegre
Toppskarv
Storskarv
Grågås
Teist
Lomvi
Gråmåke
Svartbak
Svartkråke
Kråke
Skjære
Havørn
Heipiplerke
Dompap
Gråspurv
Gulspurv
Blåmeis
Kjøttmeis
Grønnfink
Rødstrupe
Spettmeis
Gråsisik
Gråtrost
SvarttrostReferat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøtet 12.3 2016 for NOF  avd. Hitra og Frøya


Årsmøtet ble også i år holdt på Strand oppvekstsenter på Hitra. Syv medlemmer møtte, noe som utgjør nesten ¼ av medlemmene.

Fra sakslisten kan vi nevne at innkallingen, årsmeldingen med noen få tilføyelser og regnskapet for 2015 ble godkjent. Hele styret tok gjenvalg.
________________________________________________________________________________

Her følger den vedtatte årsmeldinga

Årsmelding for Hitra og Frøya lokallag av NOF for 2015


Styret har hatt følgende sammensetting:          
 Leder: Karl Thorvaldsen
Nestleder: Kolbjørn Bekkvik
Sekretær: Arvid Bredesen
Kasserer: Ola Vie
Styremedlemmer: Oskar Fredagsvik og Frank Robert Lyngvær
Bjarte Hoff er fortsatt revisor.
Totalt har vi fortsatt drøyt 30 medlemmer.

Vi har holdt noen få uformelle styremøter i forbindelse med «fugletitt-turer».
Aktivitet og observasjoner i 2015:
Året åpnet lovende med dvergdykker og duetrost på Frøya. Hitra fulgte opp med øyas første hvitryggspett og dverglo etterfulgt av spurveugle- og svartkråke-hekking. Så fikk vi taffeland på Hitra den 17.mai! og svartrødstjert på Frøya før året ble avrundet med rosenvarsler på sein-høsten på Frøya.

Det er litt ekstra stas å se og artsbestemme fugler i felt for oss som ikke er så godt trent og alle disse ble sett og artsbestemt av medlemmer av lokallaget.
Når det er sagt så er det også kjekt å få noen nye arter servert av ekspertene. Magne Myklebust og flere er sentrale bidragsytere i så måte og det er utrolig lærerikt å være sammen med dem på Titran.
Ringmerking på Titran og Sula ga et stort antall gulbrynsangere i år (40 stk den 21.9). Dessuten en ennå ubestemt furu/eike-sanger som vil være fylkets første uansett + blåstjert ,blekbrynsanger og asiasvartstrupe!

 Kanskje var årets høydepunkt for oss som lokallaget nok en gang den overnattingsturen vi hadde til Halten helga 11-13. september.
Vi var 4 fra lokallaget som, sammen med 7 andre fuglekikkere fra Trøndelag og skipper Bjørn, utgjorde gruppen. Været var «greit» for de fleste. Vi hadde med «agn» og fikk sett og fotografert bl.a. havhest, havsule, 7 grålirer og tyvjo. Og jordugle og fjellvåk.

Ellers har vi møttes jevnt utover året og holdt kontakten via SMS eller mail. Lokallagets nettsted blir også brukt. Vi har nå hatt omtrent 16500 besøk ved årsskiftet. En tilvekst på 3000 i løpet av året.

Medlemmenes aktivitet på artsobs.  har økt jevnt utover året.  6-10 personer bosatt på øyene har lagt inn observasjoner. Totalt har det blitt sett 135 (også 135 i 2014) ulike arter av 37( 35 i 2014)observatører på Hitra og 166 (179) arter av 65( 81 )personer på Frøya.  En tilbakegang fra 2014.

Det er Titran og Sula som trekker entusiastene utover, men det er folk fra lokallaget som topper obs.-listene for 2014. «Pallen» på Frøya ble:
Oskar på topp for Frøya også i år med  124 .(138 ulike arter i 2014.) ,en mer enn Bjørg ! Frank Robert på tredje så 105. På Hitra vant som vanlig Arvid med 120( 122 i 2014) Der etter kom Frank Robert (95)og Oskar (86)

I år ble det registrert to nye arter på Hitra: Hvitryggspett og dverglo. Totalt er Hitra nå oppe i 215 ulike arter.
Frøya har en art på «vent» (Furu-eller eikesanger) og vil komme opp i 272.

Økonomi.
Lokallaget får overfør penger etter medlemstallet. Vi får ca. 1200,- Pengene er disponert til T-skjorter og servering på årsmøtet.
På vegne av Titran ornitologiske stasjon søkte vi «Salmarfondet» om kr. 7000,- til nye nett og lydutstyr. Og det fikk vi.

Den 31.12 . 2015 står det kr.  8561,12 på vår konto, men 7000,- er altså øremerket .


________________________________________________________________________________

Det var årmeldinga.


Av aktiviteter vil vi fortsetter på det nivået vi har drevet til nå.  Vi vil satse på en ny havgående tur til seinsommeren, men det kan da bli utenfor Kya og Sula. Været avgjør hvor og når. Medlemmene i lokallaget må få førsteretten til å melde seg på, men interesserte fra Trøndelag vil også bli invitert.

Under eventuelt diskuterte vi den framlagte forvaltningsplanen for grågås i kommunene og vedtok å sende vårt syn på metodikk og konklusjonen i rapporten selv om høringsfristen for dette er gått ut.

Videre ble det uttrykt bekymring tidspunktet for grunnarbeidet på Vikan- Nord på Hitra. Dette ligge nært et hekkeområde for fiskemåker og det foreligger en henstilling til at arbeidet må skje utenfor de kritiske periodene på forsommeren.

Møtet ble avsluttet med en fugle-quiz laget av Kolbjørn. Han hadde gjort det ekstra vanskelig ved å bruke «dårlige» bilder av ungfugler, fugleunger i reder, halvt dykkende ender eller til og med halve fuglen sladdet!

Men før årsmøtet hadde vi runder på Frøya og Hitra. Se egen sak på nettstedet.