mandag 4. februar 2013

Årsmøte i lokallaget



Vi innbyr med dette til årsmøte i lokallaget lørdag den 9.mars kl. 16.00.

 Strand oppvekstsenter på Hitra. (Sandstad)

Saksliste:

Godkjenning av innkalling.

Valg av møteleder.

Valg av årsmøtereferent.

Valg av protokollunderskrivere.

Godkjenning av årsberetning

Revisjon av regnskap.

Lokallagets logo

Andre innspill om drift av lokallaget.

Valg.

- På leder (som sitter 1 år av gangen)

-Nytt styremedlem ( etter at Rune Haugen har flyttet)

-På valgkomite.

Eventuelt.

Deretter får vi et kulturelt innslag med bilder fra Kenya og Tanzania (fremmede fugler)

Enkel servering

NB.   Før selve årsmøtet tar vi en tur for å kikke etter fugl på Hitra.

Oppmøte kl.12.00 ved Hitra-mat på Fjellværøya. Før oppmøte kl.12 er det forslag om at hitterværingene sjekker ut området Strand- Fjellværøya, mens frøyværingene sjekker Uttian, Dolmsundet og lokaliteter innover til Fjellværøya. Så er vi i kontakt underveis.

Vi prøver å samle oss i få biler på denne rundturen. Hitra. Arvid telefon:  988  33 516   Frøya. Karl 948 67 665 Ring for avtale.