onsdag 30. september 2015

EuroBirdwatch i helga 3-4.oktober.

Legger ut denne på hjemmesida.  Det blir vel en Titran-tur på flere av oss denne helga.

Til alle lokallag i Sør-Trøndelag

Påminnelse om EuroBirdwatch som arrangeres helgen 3.-4. oktober. Bli med å delta sammen med de fleste andre BirdLife-partnere i Europa og Sentral-Asia for å registrere flest mulig fugler denne helgen. NOF ønsker å bedre fjorårets resultat hvor 438 deltakere registrerte 175 530 fugler og 226 forskjellige arter.
·        NOF satser på at alle landets fugletårn besøkes under EBW
·        Flest mulig NOFere er ute å registrerer fugl
·        Gjerne lag egne arrangement og sats på å få nye medlemmer
·        Få medieoppslag om fugletrekket og viktigheten av bevaring av trekklokaliteter
·        Alle fugleobservasjoner legges inn i Artsobs så raskt som mulig

Spre denne e-post til flest mulig, fylkeslaget sender ut e-post til alle medlemmer. Det er omtale i VF nr. 3-2015 og NOF sekretariatet vil lage nettsak i forkant av EBW.
Les mer på BirdLife om EBW: http://www.eurobirdwatch.eu/
Mvh
Thomas Kvalnes
leder
NOF avd. Sør-Trøndelag

onsdag 23. september 2015

Titran og Sula.


I skrivende stund foregår det ringmerking og observasjoner av fugler i felt i stor stil både på Titran og Sula. Spesielt er det vert å merke seg det store tilsiget av gulbrynsangere. Omlag 40 registrert på Frøya den 21.9. Totalt vil en vel nærme seg 100 disse dagene.

Og så skal vi merke oss tre "bomber" på Sula: En blåstjert, som da ble øyas tredje observasjon, og ikke minst en furu,- eller eikesanger som er fylkets første av arten.
Og en blekbrynsanger sett både den 25. og den 27.

Eventyret for "Sulagjengen" er vel nå avsluttet, men det holder fram på Titran til og med første helga i oktober.

 Her tar vi bare med noen av artene,- i hovedsak sjeldne piplerker  og  uvanlige sangere. 

* betyr årlig gjest i lite antall
** kun ett eller noen få funn årlig.
*** bare ett eller noen få funn hvert tiår eller enda færre.

Titran  og  Sula
Dato
Titran
Sula
18.9
2   gulbrynsangere *

19.9
5  gulbrynsangere

20.9
11 gulbrynsangere
4  gulbrynsangere
1 hauksanger
21.9
22 gulbrynsangere
18 gulbrynsangere
blåstjert ! ***
1 hauksanger


22.9

1 gulbrynsanger
1 sibirpiplerke **
1 hauksanger
7 gulbrynsanger
1 Furu/Eikesanger ! ***
1 hauksanger

23.9

2 gulbrynsangere
1 hauksanger
7 gulbrynsangere
1 hauksanger
1 sibirpiplerke
1 tartarpiplerke *
1 rosenstær **

24.9

5 gulbrynsangere
1 sibirpiplerke (kontroll)
1 hauksanger

7 gulbrynsangere
1 vannrikse

25.9

3 gulbrynsangere
4 gulbrynsangere
1 blekbrynsanger***
2 hauksangere
1 tartarpiplerke


26.9

5 gulbrynsangere
1 asiasvartstrupe **

27.9

5 gulbrynsangere
1 gulbrynsanger
1 blekbrynsanger
1 asiasvartstrupe

28.9

7 gulbrynsangere
1 dvergfluesnapper *

29.9

2 gulbrynsangere

30.9
1 hauksanger

4.10
1 hauksanger

6.10
 Tartarpiplekre

9.10
-
2 gulbrynsangere
10.10

2 gulbrynsangeresøndag 20. september 2015

Vellykka Haltentur for 11 fuglekikkere!

Helga 11. - 13. september var det duket for lokallagets årlige tur ut på havet for å se etter fugl. Været var meget bra på utfarten til Halten og kvelden bød på et flott nordlys. 11 spente fuglekikkere gikk tidlig til køys denne kvelden. Skipper Bjørn tok oss ut til havet allerede før klokka slo 5 dagen etter. Vi fikk oppleve en strålende soloppgang og blikkstille hav. Fuglene lot ikke vente på seg da godbitene ble sluppet ut over rekka. 6 grålirer, mange havhester og havsuler, krykkjer og 200 måker holdt oss med selskap helt fram til 12-tida. Spesielt artig var det å få grålirene såpass tett på. Ikke alle fikk nyte øyeblikket like godt - dønninger på havet kan som kjent felle den stauteste mann i form av sjøsjuke...
Godt fornøyde vendte vi nesa mot Halten for å tråle øyene der etter fugl. Med fjorårets mange godbiter friskt i minne, var optimismen på topp! Dessverre var det ingen sjeldenheter å finne - en fjellvåk ble beholdningen denne gang.
Ferden gikk så videre til Sauøya. Dessverre hadde vinden økt på flere hakk og det skulle vise seg vanskelig å finne fugl i disse vindforholdene. Ei jordugle og en jaktfalk/vandrefalk var de mest nevneverdige funna. Vi gikk i le for øyer og holmer på heimturen søndag formiddag. Dette førte oss like ved Gjæsingan hvor vi fikk sett mange hundre skarv i lufta samtidig! Et mektig syn!
Vi la til kai på Sistranda i 12-tida og sjelden har vel klisjeen om at "alle syntes det var en flott tur" vært mer treffende...

På tur mot Halten. 

Flott solnedgang!

En fin kveld på Halten.

Norlys og fyrlys!

Soloppgang i havet nordvest for Halten.

Blikkstille hav for denne krykkja!

Èn av de mange havsulene vi fikk sett.

Høydepunktet ble grålirene.

Ikke så veldig elegant når den tar til vingene...

Havhest følger båten.

Ei havsule kikker nysgjerrig på fotografen!

Fornøyd gjeng på vei inn til Halten

Skipper Bjørn og Håkon Lasse.

Fuglekikking på Halten.

En tårnfalkhann holdt til på Halten.

Ikke lett å være krykkje med denne karen etter seg!

Fjellvåk er ikke vanlig på Halten...

Jordugle på Sauøya.

På heimtur.

Framme på Sistranda!