onsdag 23. september 2015

Titran og Sula.


I skrivende stund foregår det ringmerking og observasjoner av fugler i felt i stor stil både på Titran og Sula. Spesielt er det vert å merke seg det store tilsiget av gulbrynsangere. Omlag 40 registrert på Frøya den 21.9. Totalt vil en vel nærme seg 100 disse dagene.

Og så skal vi merke oss tre "bomber" på Sula: En blåstjert, som da ble øyas tredje observasjon, og ikke minst en furu,- eller eikesanger som er fylkets første av arten.
Og en blekbrynsanger sett både den 25. og den 27.

Eventyret for "Sulagjengen" er vel nå avsluttet, men det holder fram på Titran til og med første helga i oktober.

 Her tar vi bare med noen av artene,- i hovedsak sjeldne piplerker  og  uvanlige sangere. 

* betyr årlig gjest i lite antall
** kun ett eller noen få funn årlig.
*** bare ett eller noen få funn hvert tiår eller enda færre.

Titran  og  Sula
Dato
Titran
Sula
18.9
2   gulbrynsangere *

19.9
5  gulbrynsangere

20.9
11 gulbrynsangere
4  gulbrynsangere
1 hauksanger
21.9
22 gulbrynsangere
18 gulbrynsangere
blåstjert ! ***
1 hauksanger


22.9

1 gulbrynsanger
1 sibirpiplerke **
1 hauksanger
7 gulbrynsanger
1 Furu/Eikesanger ! ***
1 hauksanger

23.9

2 gulbrynsangere
1 hauksanger
7 gulbrynsangere
1 hauksanger
1 sibirpiplerke
1 tartarpiplerke *
1 rosenstær **

24.9

5 gulbrynsangere
1 sibirpiplerke (kontroll)
1 hauksanger

7 gulbrynsangere
1 vannrikse

25.9

3 gulbrynsangere
4 gulbrynsangere
1 blekbrynsanger***
2 hauksangere
1 tartarpiplerke


26.9

5 gulbrynsangere
1 asiasvartstrupe **

27.9

5 gulbrynsangere
1 gulbrynsanger
1 blekbrynsanger
1 asiasvartstrupe

28.9

7 gulbrynsangere
1 dvergfluesnapper *

29.9

2 gulbrynsangere

30.9
1 hauksanger

4.10
1 hauksanger

6.10
 Tartarpiplekre

9.10
-
2 gulbrynsangere
10.10

2 gulbrynsangereIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar