mandag 1. november 2021

Årsmeldinger for 2019 og 2020

Årsberetning for NOF Hitra og Frøya lokallag for 2020.

Styret er det samme som sist:

Leder: Karl Thorvaldsen

Nestleder: Kolbjørn Bekkvik

Sekretær: Arvid Bredesen

Kasserer: Oskar Sigurd Fredagsvik

Styremedlemmer: Frank Robert Lyngvær og Jan-Egil Eilertsen.

Valgkomiteen: Bjørg Støen og Petter Iversen

Bjarte Hoff er fortsatt revisor.

Totalt har vi 40 medlemmer i laget.

Aktivitet og observasjoner i 2020:

Vi kan vel skylde på korona-restriksjonene for at det ikke ble avviklet årsmøte i 2020, men skåde-aktiviteten har vært bra også i år.  På Hitra ble det registrert 145 arter av 48 observatører. Arvid så 125 ulike, Roger Wingan 83 og Jan-Egil 74. På Frøya 182 arter av 92 personer. Jan-Egil toppet også i år lista med 154 fulgt av Erik Bangjord med 122 og Bjørn Tanem med 119 ulike arter. Det ble ikke observert noen nye fuglearter på øyene i 2020.

Titran Ornitologiske Stasjon, TOS, ble det gjennomført 27 merkedager. Totalt 563 fugler ble merket hvorav nesten 40 %  troster. Været var ikke det beste i høst, men må nevne 14 gulbrynsangere som bra. Det var vel et drøyt dusin fra Sulagjengen som mønstret på i høst. Bra utbytte med sjeldne piplerker, men altså ingen bomber i 2020. Og det må også nevnes at Sula Ornitologiske Stasjon er under etablering.

Ved hagefugltellinga i slutten av januar 2020 rapporterte 16 fra foringsplasser på Hitra og 13 på Frøya.

 Det ser ut til at «birding» har tatt av på facebook. Her er det mange som legger til bilder eller «likes» på diverse facebook-sider. Sida «Fugler på Hitra og Frøya» har nå 620 følgere.  Vårt lokale «band» for raske fuglevarslinger har nå 26 medlemmer. Fuglevarsling Titran har 60 members og fuglevarsling Sula 50.

TOV-E (ekstensiv overvåking av fugl) har et område på Hitra (i Norge er det flere hundre ruter). Ruta på Hitra har de siste årene blitt tatt av Arvid. Arvid har også kartlagt hønsehauk på Hitra i regi av Fylkesmannen i Trøndelag.

Odd-Helge har nå lisens som ringmerker og Jan-Egil står for tur.

I samarbeid med Frøya kommune, grendalaget på Titran og Frøya turforening arbeider  lokallaget med tre gapahuker/ fugletårn på Titran. Et skal plasseres på Kjerrvågsundet, et på Stabben og det tredje ute ved Svalbalen. Nå (mars 2021) er tårnene tegnet, men fortsatt gjenstår noe av puslespillet med å få økonomien på plass. Kostnaden er beregnet til 2-3 mill.Årsberetning for NOF Hitra og Frøya lokallag for 2019.

Styret er det samme som sist:

Leder: Karl Thorvaldsen

Nestleder: Kolbjørn Bekkvik

Sekretær: Arvid Bredesen

Kasserer: Oskar Sigurd Fredagsvik

Styremedlemmer: Frank Robert Lyngvær og Jan-Egil Eilertsen.

Valgkomiteen: Bjørg Støen og Petter Iversen

Bjarte Hoff er fortsatt revisor.

Totalt har vi stabilt 36 betalende medlemmer i laget.

Aktivitet og observasjoner i 2019:

Vi kan vel ikke si at vi har hatt noen styremøter i 2019. Behovet for det er ikke til stede siden vi aktive møtes jevnlig til skåde-turer og har annen kontakt når det dukker opp noe interessant.  Vi har hatt et «mail-møte» om etablering av fòring på Flatval.

Vi fikk ikke til noen havtur i år heller. Og heller ikke lokallagsturer til Moldtua/Fenes eller Ørlandet som planlagt.

Bjørg og Oskar og bidrog som fugle- eksperter ved en utflukt i regi av Frøya turlag. Jan-Egil har også vært «guide» for fugle-folk fra andre kommuner.

Ellers kan det nevnes at vi hadde «stand» på Friluftsmessa i storhallen på Frøya. Og så må det nevnes at lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret som vel gir kretsen rett til momskompensasjon for lagets utgifter. Vi er ikke med i grasrotandelen.

Registreringene på artsobservasjoner gjennom året og ved hagefugltellingen i januar viser økt interesse for fugler også her ute. Ved hagefugltellinga i slutten av januar 2019 rapporterte 17 fra foringsplasser på Hitra og 19 på Frøya.

Bloggen vår har nå hatt vel 30 000 besøk. (28000 i 2018) Det ser ut til at «birding» har tatt av på facebook. Her er det mange som legger til bilder eller «likes» på diverse facebook-sider. Sida «Fugler på Hitra og Frøya» har 421 følgere. (337 i 2018) Vårt lokale «band» for raske fuglevarslinger har nå 21 medlemmer.

TOV-E (ekstensiv overvåking av fugl) har et område på Hitra (i Norge er det flere hundre ruter). Ruta på Hitra har de siste årene blitt tatt av Arvid. Arvid har også kartlagt hønsehauk på Hitra i regi av Fylkesmannen i Trøndelag.

Hitra satte ny årsrekord i 2019 med 148 registrerte fuglearter. 49 personer sto bak dette.  Tre nye ble sett: Havhest, skogsnipe og kanadagås. Totalt er det nå sett 227ulike arter på Hitra. Så får vi se hvordan nye kommunegrenser slår ut for Hitra. På registreringsligaen vant Arvid med 122 etterfulgt av Frank Robert med 91 og Jan-Egil med 78.

Frøya fikk to nye: Trostesanger og ikke minst taigafluesnapper på Sula. Dette er også en ny art for Norge! Kommunen har nå kommet opp i 285. I 2019 var det 88 personer som til sammen registrerte 185 ulike fugle-arter på Frøya. Jan- Egil tok gull med 151, ti mer enn Bjørg , Oskar på 3. med 132. Vi må her nevne at Bjørg gjorde en kanonobs. på Bustbergvannet i april. Par av både lappfiskand, stjertand og mandarinand.

I høst prøvde vi å etablere en fòring på Flatval blant annet med håp om å tiltrekke løvmeis og nøtteskrike, men mildværet må vel ta noe av skylda for at det er få fugler å se der.

Aktiviteten på Titran ornitologiske stasjon (TOS) øker fra år til år. I 2019 var det nesten 40 merkedager her ute. I år ble det merket 997 fugler fordelt på 47 arter. Høydepunktet er vel trostesangeren Magne fikk i nettet. Totalt har det nå blitt ringmerket 23777 fugler fordelt på 112 ulike arter siden oppstarten i 1998. Se hjemmesiden til TOS for mer informasjon.

Odd-Helge har nå lisens som ringmerker og Jan-Egil står for tur.

Også på Sula forgår det stor aktivitet om høsten og i år slo de altså til med taigafluesnapper. Stor jubel og opptrykk av T-skjorte til 10-15 heldige «skådere» som var der da det skjedde.

Økonomi

Ved årsskiftet hadde vi kr. 3843,-på bok. Kr. 258,10 ble brukt til fuglemat og drøyt 700,- til menneskeføde på årsmøtet. I 2020 vil vi få 2467,- og dermed ha rundt 6000,- når vi trekker ifra bevertning på dette årsmøtet. 

tirsdag 31. august 2021

Band,-Moderne jungeltelegraf.

 De fleste av oss fuglekikkere er vel medlem av diverse Band. Og nå snakker vi om en meldingstjeneste som gir oss raske beskjeder om spesielle fugler. For oss på Hitra og Frøya er vel bandet 

"NOF Hitra-Frøya" mest aktuelt. 30 personer er tilknyttet dette bandet. Men i tillegg kan det være nyttig å være medlem av "Fuglevarsling i Sør-Trøndelag", " Sjeldne Fugler i Trøndelag" ,"Fuglevarsling Titran", og "Fuglevarsling Sula". De to siste går høysesongen i møte nå i september.

Er man medlem av flere band(det er sikkert mulig å bli medlem av 20-30 ulike band i Norge) bør man slå av lydvarsling. Det kan pipe inn meldinger til alle døgnets tider.

Jan-Egil observerte den sjeldne rosenvarsleren ute på Sula for noen dager siden. Han la den ut på band og flere tok turen utover og la ut oppdateringer Fuglevarsling Sula. Som følge av dette dro jeg til Sula og fikk se min første rosenvarsler på Frøya.