mandag 1. november 2021

Årsmeldinger for 2019 og 2020

Årsberetning for NOF Hitra og Frøya lokallag for 2020.

Styret er det samme som sist:

Leder: Karl Thorvaldsen

Nestleder: Kolbjørn Bekkvik

Sekretær: Arvid Bredesen

Kasserer: Oskar Sigurd Fredagsvik

Styremedlemmer: Frank Robert Lyngvær og Jan-Egil Eilertsen.

Valgkomiteen: Bjørg Støen og Petter Iversen

Bjarte Hoff er fortsatt revisor.

Totalt har vi 40 medlemmer i laget.

Aktivitet og observasjoner i 2020:

Vi kan vel skylde på korona-restriksjonene for at det ikke ble avviklet årsmøte i 2020, men skåde-aktiviteten har vært bra også i år.  På Hitra ble det registrert 145 arter av 48 observatører. Arvid så 125 ulike, Roger Wingan 83 og Jan-Egil 74. På Frøya 182 arter av 92 personer. Jan-Egil toppet også i år lista med 154 fulgt av Erik Bangjord med 122 og Bjørn Tanem med 119 ulike arter. Det ble ikke observert noen nye fuglearter på øyene i 2020.

Titran Ornitologiske Stasjon, TOS, ble det gjennomført 27 merkedager. Totalt 563 fugler ble merket hvorav nesten 40 %  troster. Været var ikke det beste i høst, men må nevne 14 gulbrynsangere som bra. Det var vel et drøyt dusin fra Sulagjengen som mønstret på i høst. Bra utbytte med sjeldne piplerker, men altså ingen bomber i 2020. Og det må også nevnes at Sula Ornitologiske Stasjon er under etablering.

Ved hagefugltellinga i slutten av januar 2020 rapporterte 16 fra foringsplasser på Hitra og 13 på Frøya.

 Det ser ut til at «birding» har tatt av på facebook. Her er det mange som legger til bilder eller «likes» på diverse facebook-sider. Sida «Fugler på Hitra og Frøya» har nå 620 følgere.  Vårt lokale «band» for raske fuglevarslinger har nå 26 medlemmer. Fuglevarsling Titran har 60 members og fuglevarsling Sula 50.

TOV-E (ekstensiv overvåking av fugl) har et område på Hitra (i Norge er det flere hundre ruter). Ruta på Hitra har de siste årene blitt tatt av Arvid. Arvid har også kartlagt hønsehauk på Hitra i regi av Fylkesmannen i Trøndelag.

Odd-Helge har nå lisens som ringmerker og Jan-Egil står for tur.

I samarbeid med Frøya kommune, grendalaget på Titran og Frøya turforening arbeider  lokallaget med tre gapahuker/ fugletårn på Titran. Et skal plasseres på Kjerrvågsundet, et på Stabben og det tredje ute ved Svalbalen. Nå (mars 2021) er tårnene tegnet, men fortsatt gjenstår noe av puslespillet med å få økonomien på plass. Kostnaden er beregnet til 2-3 mill.Årsberetning for NOF Hitra og Frøya lokallag for 2019.

Styret er det samme som sist:

Leder: Karl Thorvaldsen

Nestleder: Kolbjørn Bekkvik

Sekretær: Arvid Bredesen

Kasserer: Oskar Sigurd Fredagsvik

Styremedlemmer: Frank Robert Lyngvær og Jan-Egil Eilertsen.

Valgkomiteen: Bjørg Støen og Petter Iversen

Bjarte Hoff er fortsatt revisor.

Totalt har vi stabilt 36 betalende medlemmer i laget.

Aktivitet og observasjoner i 2019:

Vi kan vel ikke si at vi har hatt noen styremøter i 2019. Behovet for det er ikke til stede siden vi aktive møtes jevnlig til skåde-turer og har annen kontakt når det dukker opp noe interessant.  Vi har hatt et «mail-møte» om etablering av fòring på Flatval.

Vi fikk ikke til noen havtur i år heller. Og heller ikke lokallagsturer til Moldtua/Fenes eller Ørlandet som planlagt.

Bjørg og Oskar og bidrog som fugle- eksperter ved en utflukt i regi av Frøya turlag. Jan-Egil har også vært «guide» for fugle-folk fra andre kommuner.

Ellers kan det nevnes at vi hadde «stand» på Friluftsmessa i storhallen på Frøya. Og så må det nevnes at lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret som vel gir kretsen rett til momskompensasjon for lagets utgifter. Vi er ikke med i grasrotandelen.

Registreringene på artsobservasjoner gjennom året og ved hagefugltellingen i januar viser økt interesse for fugler også her ute. Ved hagefugltellinga i slutten av januar 2019 rapporterte 17 fra foringsplasser på Hitra og 19 på Frøya.

Bloggen vår har nå hatt vel 30 000 besøk. (28000 i 2018) Det ser ut til at «birding» har tatt av på facebook. Her er det mange som legger til bilder eller «likes» på diverse facebook-sider. Sida «Fugler på Hitra og Frøya» har 421 følgere. (337 i 2018) Vårt lokale «band» for raske fuglevarslinger har nå 21 medlemmer.

TOV-E (ekstensiv overvåking av fugl) har et område på Hitra (i Norge er det flere hundre ruter). Ruta på Hitra har de siste årene blitt tatt av Arvid. Arvid har også kartlagt hønsehauk på Hitra i regi av Fylkesmannen i Trøndelag.

Hitra satte ny årsrekord i 2019 med 148 registrerte fuglearter. 49 personer sto bak dette.  Tre nye ble sett: Havhest, skogsnipe og kanadagås. Totalt er det nå sett 227ulike arter på Hitra. Så får vi se hvordan nye kommunegrenser slår ut for Hitra. På registreringsligaen vant Arvid med 122 etterfulgt av Frank Robert med 91 og Jan-Egil med 78.

Frøya fikk to nye: Trostesanger og ikke minst taigafluesnapper på Sula. Dette er også en ny art for Norge! Kommunen har nå kommet opp i 285. I 2019 var det 88 personer som til sammen registrerte 185 ulike fugle-arter på Frøya. Jan- Egil tok gull med 151, ti mer enn Bjørg , Oskar på 3. med 132. Vi må her nevne at Bjørg gjorde en kanonobs. på Bustbergvannet i april. Par av både lappfiskand, stjertand og mandarinand.

I høst prøvde vi å etablere en fòring på Flatval blant annet med håp om å tiltrekke løvmeis og nøtteskrike, men mildværet må vel ta noe av skylda for at det er få fugler å se der.

Aktiviteten på Titran ornitologiske stasjon (TOS) øker fra år til år. I 2019 var det nesten 40 merkedager her ute. I år ble det merket 997 fugler fordelt på 47 arter. Høydepunktet er vel trostesangeren Magne fikk i nettet. Totalt har det nå blitt ringmerket 23777 fugler fordelt på 112 ulike arter siden oppstarten i 1998. Se hjemmesiden til TOS for mer informasjon.

Odd-Helge har nå lisens som ringmerker og Jan-Egil står for tur.

Også på Sula forgår det stor aktivitet om høsten og i år slo de altså til med taigafluesnapper. Stor jubel og opptrykk av T-skjorte til 10-15 heldige «skådere» som var der da det skjedde.

Økonomi

Ved årsskiftet hadde vi kr. 3843,-på bok. Kr. 258,10 ble brukt til fuglemat og drøyt 700,- til menneskeføde på årsmøtet. I 2020 vil vi få 2467,- og dermed ha rundt 6000,- når vi trekker ifra bevertning på dette årsmøtet. 

tirsdag 31. august 2021

Band,-Moderne jungeltelegraf.

 De fleste av oss fuglekikkere er vel medlem av diverse Band. Og nå snakker vi om en meldingstjeneste som gir oss raske beskjeder om spesielle fugler. For oss på Hitra og Frøya er vel bandet 

"NOF Hitra-Frøya" mest aktuelt. 30 personer er tilknyttet dette bandet. Men i tillegg kan det være nyttig å være medlem av "Fuglevarsling i Sør-Trøndelag", " Sjeldne Fugler i Trøndelag" ,"Fuglevarsling Titran", og "Fuglevarsling Sula". De to siste går høysesongen i møte nå i september.

Er man medlem av flere band(det er sikkert mulig å bli medlem av 20-30 ulike band i Norge) bør man slå av lydvarsling. Det kan pipe inn meldinger til alle døgnets tider.

Jan-Egil observerte den sjeldne rosenvarsleren ute på Sula for noen dager siden. Han la den ut på band og flere tok turen utover og la ut oppdateringer Fuglevarsling Sula. Som følge av dette dro jeg til Sula og fikk se min første rosenvarsler på Frøya. 

torsdag 21. mars 2019

Årsmmelding 2018 og referat fra årsmøtet i 2019


Årsberetning for NOF Hitra og Frøya lokallag for 2018

Styret har hatt følgende sammensetting:
Leder: Karl Thorvaldsen
Nestleder: Kolbjørn Bekkvik
Sekretær: Arvid Bredesen
Kasserer: Oskar Sigurd Fredagsvik
Styremedlemmer: Frank Robert Lyngvær og Jan-Egil Eilertsen.
Valgkomiteen: Bjørg Støen og Petter Iversen
Bjarte Hoff er fortsatt revisor.

Totalt er vi fortsatt 34 betalende medlemmer i laget. (36 hvis en tar med alle familiemedlemme)

Aktivitet og observasjoner i 2018:

Vi kan vel ikke si at vi har hatt noen styremøter i 2018 heller. Behovet for det er ikke til stede siden vi aktive møtes jevnlig til skåde-turer og har annen kontakt når det dukker opp noe interessant. Vi har dog hatt et «mail»-møte med vedtak om å bevilge 2000,- til Jan-Egil til ringmerkingskurs på Lista i mai.
 Oskar og Jan-Egil bidrog som fugle- eksperter ved en utflukt til Uttian i regi av Frøya turlag den 7.juni. En håndfull personer deltok i et heller dårlig vær. Oskar hadde også rollen som lærer på Nabeita og viste bilder og fortalte om fugler til en klasse på barneskolen.

Registreringene på artsobservasjoner gjennom året og ved hagefugltellingen i januar viser økt interesse for fugler også blant fastboende. Ved hagefugltellinga i slutten av januar 2018 ble det rapporterte fra 9 foringsplasser på Hitra og 14 på Frøya.

Bloggen vår har nå hatt vel 28000 besøk totalt. Facebooksida «Fugler på Hitra og Frøya» har nå 337 følgere, nesten 100 flere enn i fjor. Her er det mange som legger til «likes» og kommentarer til Jan-Egils skarpe og velkomponerte fuglebilder. Vårt lokale «band» for raske fuglevarslinger har nå 16 medlemmer. Det er også opprettet band for Titran og Sula.
TOV-E (ekstensiv overvåking av fugl) har et område på Hitra (i Norge er det flere hundre ruter). Ruta på Hitra har de siste årene blitt tatt av Arvid i lokallaget. Han deltar også i et hønsehauk-prosjekt på Hitra.
Hitra satte ny årsrekord også i 2018 med 152 registrerte fuglearter av 49 observatører.  Fire nye fuglearter ble sett: Silkehegre, svartstrupe, gulerle og sædgås Totalt er det nå sett 224 arter på Hitra. På registreringsligaen vant Arvid med 131 Jan-Egil nr. to  (124)og Frank Robert tok bronse. (110) «Pallen» som før altså.
Frøya fikk en ny art i år: Hvitryggspett og har nå kommet opp i 283. (Trostesangeren på Halten ble ikke godkjent på grunn av manglende dokumentasjon) I 2018 var det 88 personer som til sammen registrerte 188 ulike fugle-arter på Frøya. Jan- Egil tok gull med 170. Dette er da ny «Big Year-rekord» i  tevlingen « fugler på Frøya på et år».  Oskar nr.  to (142)og Bjørn Tanem nr.3.(138). Av spesielle observasjoner kan ellers nevnes gulltrost på Nordskaget, rødstrupesanger  og svarthodespurv på Sørburøy, sitronerle på Sula, svartterne og silkehegre på Hitra.
Aktiviteten på Titran ornitologiske stasjon (TOS) var stor også i år med hele 30 merkedager. Ti av dem var på våren. Været var heller dårlig i høst og det ble «bare» ringmerket 911 fugler fordelt på 46 arter i 2018.
Lokallaget og TOS søkte om støtte primært til opplæring av ringmerkere. Vi fikk kr. 1000,- fra Salmarfondet til dette. Odd Helge har nå fått lisens som ringmerker og Jan-Egil er på god vei.
Dette er en prioritert oppgave for lokallaget.

Fuglevern

Vindmøller. Dette er den store saken nå ved årsskiftet. Argumenter fra motstanderne av monstermøllene på Frøya preller av som vann på gåsa hos utbyggerne. Men siste ord er kanskje ikke sagt om de tar hensyn til ny folkeavstemmingen som ser ut til å tippe klart imot disse møllene. Og så har juristene vist til mangelfulle dispensasjonssøknader.

Økonomi

Ved årsskiftet hadde vi kr. 2429,68 på bok. Jan-Egil fikk 2000,- i støtte fra lokallaget til å dra på kurs i ringmerking på Lista.
Vi er nå registrert i frivillighetsregisteret slik at vi kan kreve momskompensasjon.


 Referat fra årsmøtet  i Hitra og Frøya lokallag av NOF

 16.3.2019 kl 16.00 Strand oppvekstsenter på Hitra.
 Fem medlemmer møtte til selve årsmøtet. Før møtet, fra 10.00-16.00, var vi åtte som drog rundt på «skåder»-tur. Totalt fikk vi registrert 40 ulike arter.
Saksliste:
1.       Innkallingen ble godkjent
2.       Karl Valgt til årsmøteleder.
3.       Arvid valgt til referent.
4.       Alle skriver under protokollen.
5.       Årsberetningen ble godkjent med noen endringer.
6.       Regnskapet er revidert og godkjent.
7.       Styret utarbeider et budsjett for 2019.
8.       Medlemsturer 2019:
1.       Tur til Moldtua-Fenes i spril
2.       Havtur i aug-sept.
3.       Ørlandstur i aug.-sept.
9.       Hele styret gjenvelges.
10.   Eventuelt. Ingen saker.tirsdag 5. mars 2019

Årsmøte 2019.

Årsmøte i lokallaget holdes på Strand oppvekstsenter på Sandstad,Hitra lørdag den 16.3. kl 16.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Som vanlig tar vi oss en skåder-runde fra 10 -tida på formiddagen før vi treffes ved det gamle fergeleiet på Kjerringvåg i 12-13 tida.

Kontakt Frøya. Karl 94867665 Hitra. Arvid: 98833516

tirsdag 3. april 2018

Årsmøte 17.3.2018

Seks medlemmer var tilstede på årsmøtet i lokallaget på Strand Oppvekstsenter i mars i år.

Alle i styret tok gjenvalg.

Leder: Karl Thorvaldsen
Nestleder: Kolbjørn Bekkvik
Sekretær: Arvid Bredesen
Kasserer: Oskar Fredagsvik
Styremedlemmer: Frank Robert Lyngvær og Jan Egil Eilertsen.

Av sakene som ble behandlet kan vi nevne at lokallaget ønsker å ha en godkjent ringmerker og oppfordrer aktive medlemmer til å søke om støtte til å ta slik lisens.

Videre skal vi prøve å få til minst en fugletur for medlemmer, gjerne i sjøområdene rundt Halten.

Vedtatt årsberetning:


Årsberetning for NOF Hitra og Frøya lokallag  for 2017. 

Styret har hatt følgende sammensetting:
Leder: Karl Thorvaldsen
Nestleder: Kolbjørn Bekkvik
Sekretær: Arvid Bredesen
Kasserer: Oskar Sigurd Fredagsvik
Styremedlemmer: Frank Robert Lyngvær og Jan-Egil Eilertsen.
Valgkomiteen: Bjørg Støen og Petter Iversen
Bjarte Hoff er fortsatt revisor.
Totalt er vi nå 34 betalende medlemmer i laget. (36 hvis en tar med alle familiemedlemmer)

Aktivitet og observasjoner i 2017:
Vi kan vel ikke si at vi har hatt noen styremøter i 2017. Behovet for det er ikke til stede siden vi aktive møtes jevnlig til skåde-turer og har annen kontakt når det dukker opp noe interessant. Vi fikk ikke til noen havtur i år grunnet krav til nye sertifikater på båten. Håper dette kan ordne seg til høsten.
Bjørg, Oskar og Jan-Egil bidrog som fugle- eksperter ved en utflukt i regi av Frøya turlag. Jan-Egil har også vært «guide» for fugle-folk fra andre kommuner. 

Nytt av året er at lokallaget får «høringer» om utbyggingssaker. Den første var om et reguleringsfelt for boliger på Sjønhalsen. Arvid tar seg nå av slike saker på Hitra og Jan-Egil på Frøya.
Registreringene på artsobservasjoner gjennom året og ved hagefugltellingen i januar viser økt interesse for fugler også her ute. Ved hagefugltellinga i slutten av januar 2017 rapporterte 11 fra foringsplasser på Hitra og 7 på Frøya.

Bloggen vår har nå hatt vel 24300 besøk. Det ser ut til at «birding» har tatt av på facebook. Her er det mange som legger til bilder eller «likes» på diverse facebook-sider. Sida «Fugler på Hitra og Frøya» har 249 følgere. Vårt lokale «band» for raske fuglevarslinger har nå 10 medlemmer.
TOV-E (ekstensiv overvåking av fugl) har et område på Hitra (i Norge er det flere hundre ruter). Ruta på Hitra har de siste tre årene blitt tatt av noen fra lokallaget.

Hitra satte ny årsrekord i 2017 med 145 registrerte fuglearter. 57 personer sto bak dette.  To nye ble sett: Gulbrynsanger og mongolturteldue!  Totalt er det nå sett 220 ulike arter på Hitra. På registreringsligaen vant Arvid med 120, en foran Jan-Egil. Frank Robert tok bronse.

Frøya åpnet allerede 4.januar med nøttekråke. Så ballet det på seg med rødfotand, rødstrupesanger, pirol, svartglente og lappsanger. Totalt altså 6 nye! Kommunen har nå kommet opp i 282. I 2017 var det 89 personer som til sammen registrerte 191 ulike fugle-arter på Frøya. Jan- Egil tok gull med 165, noe som også er kommune-rekord, mens Bjørg kom på 2. med 139 før «byværingen» Arnt Stavne.
(Etter sammenslåing av fylkene og alt levende på arts.obs. kan det nevnes at Frank Robert her ligger på 8.plass med sine 923 registrerte skapninger)

Aktiviteten på Titran ornitologiske stasjon (TOS) var stor også i år og vi bidrar her etter evne. I alt ble det ringmerket 1031 fugler fordelt på 51 arter i 2017. Vi nevner pirol og lappsanger, begge den 25.9, og ellers 12 konglebit, 13 gulbrynsangere og en vendehals og en dvergspurv. Totalt har det nå blitt ringmerket 21869 fugler fordelt på 111 ulike arter siden oppstarten i 1998. Bloggen til TOS gjør det lett å følge med hva som skjer der ute.

Lokallaget og TOS søkte om støtte primært til opplæring av ringmerkere. Vi fikk kr. 1000,- fra Salmarfondet til dette.

Økonomi
Ved årsskiftet hadde vi kr. 2899,68 på bok. I år vil vi få 1319,- og dermed ha rundt 4000,-  når vi trekker ifra bevertning på  dette årsmøtet.


mandag 26. februar 2018

Årsmøte i lokallaget

Årsmøte i lokallaget holdes som vanlig på Strand oppvekstsenter på Hitra.
Lørdag 17.mars kl 16.00.

Vanlige årsmøtesaker+ enkel servering og quiz.

Før møtet tar vi en runde på Hitra og Frøya fra kl. 11  for bl.a. å registrere årets fugl: Tjelden.

Kontaktperson Hitra: Arvid. ( 988 33 516) Kontaktperson Frøya: Karl (948 67 665)

torsdag 14. desember 2017

På museet.I min barndom i Trondheim, hvis det var dårlig vær slik at det ikke fristet med ski- eller fottur i bymarka, så dro vi på museet. Hver søndag så skulle vi altså på en eller annen utflukt, og som du sikkert kan tenke så var vi ofte på museet.Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, stiftet 1760!

Dette er jo «noen» år siden. For noen uker siden var jeg på museumsbesøk igjen. Mye var forandret på 50 år, og ikke alt har falt heldig ut etter min smak. Inngangspartiet er endret og noen av de kjente utstillingene har måttet vike for andre.

Hensikten med mitt besøk denne gangen var imidlertid å se på noe av det utstillingene ikke viser. På artsobs. ser vi førstegangsregistreringer av fugler. Snakker vi om funn av uvanlige arter f.eks fra før krigen, så er det fugler som er skutt eller funnet døde. Noen av disse ble sendt til museet og er fortsatt oppbevart her.
 Jeg var så heldig å få en liten omvisning i de indre magasiner av førsteamanuensis Per Gustav Thingstad. Og her er noen eksempler:
                                         Bronseibisen fra Halten 22.okt. 1945
                                         Natthegren fra Nordbuan. 30. mars 1929


                                         Stormsvale. Sauøya

                                                    Havsule                                                    Svarthetteparule fra Titran. Legg merke til detaljer på lappen.

Og så må jeg ta med noen rosenmåker. Skutt og skinnlagt av Johan Koren for rundt 100 år siden.
Johan Koren var nok litt av en type. Han var noen år oppi Finnmark hvor han skaut fugler og solgte dem til museer eller private. Slik finansierte han ekspedisjoner til Alaska og Sibir hvor han også fangstet fugl.
Han døde av spanskesyken i 1919. Det er skrevet to bøker om han eventyrlige liv. Den ene heter talende nok: " Gutten som Norge glemte"
I magasinet er det også en rekke eksotiske dyr. Bl. a en snøleopard.  I dag er bestanden på  +/- 5000 individer. De fleste dyr og fugler er vernet i dag så det er ikke lengre aktuell politikk å skyte dyr og fugler og motta betaling for skinna (eller?)


Det er et ønske om at museet får bygge større utstillingsområder og det er et krav fra riksrevisjonen om at magasinene utbedres. Vi kan jo håpe.

Lista nedenfor gir oss opplysninger om de fuglene museet har fra Frøya og Hitra:
Alke Alca torda Hitra Hitra 08.03.1903
Alke Alca torda Hitra Hitra 11.02.1996
Alkekonge Alle alle Hitra Hitra 01.12.1902
Alkekonge Alle alle Hitra Laksåvika 24.02.2003
Bergand Aythya marila Hitra Hitra 01.10.1908
Dvergsvane  Cygnus columbianus Hitra Hitra (hiteren) 15.12.1879
Dvergsvane  Cygnus columbianus Hitra Hitra (hiteren) 01.02.1880
Dvergsvane  Cygnus columbianus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 01.01.1880
Fiskemåke Larus canus Hitra Hitra 01.09.1902
Gravand Tadorna tadorna Hitra Hitra (hiteren) 01.05.1903
Grønnspett Picus viridis Hitra Hitra (hiteren) 01.10.1902
Grågås Anser anser Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 15.06.1904
Gråmåke Larus argentatus Hitra Hitra 01.09.1902
Gråspett Picus canus Hitra Ansnes 25.08.2003
Gråspett Picus canus Hitra Hitra (hiteren) 01.01.1972
Gråspett Picus canus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 01.10.1902
Gulnebblom Gavia adamsii Hitra Hitra (hiteren) 10.04.1916
Havelle Clangula hyemalis Hitra Hitra 27.01.1903
Havørn Haliaeetus albicilla Hitra Hitra 15.10.1903
Havørn Haliaeetus albicilla Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 20.10.1902
Havørn Haliaeetus albicilla Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 15.03.1904
Havørn Haliaeetus albicilla Hitra 01.06.2004
Havørn Haliaeetus albicilla Hitra 19.09.2012
Horndykker Podiceps auritus Hitra Dolmsundet 15.02.1923
Horndykker Podiceps auritus Hitra Hitra
Horndykker Podiceps auritus Hitra Hitra (hiteren) 01.01.1905
Horndykker Podiceps auritus Hitra Hitra (hiteren) 03.01.1957
Hubro Bubo bubo Hitra 16.08.1910
Hubro Bubo bubo Hitra 01.10.1996
Hubro Bubo bubo Hitra Hitra 01.03.1903
Hvitkinngås Branta leucopsis Hitra Hitra 05.09.1896
Islom Gavia immer Hitra Dolmsundet 16.12.1923
Islom Gavia immer Hitra Hitra (hiteren) 25.05.1903
Islom Gavia immer Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 15.05.1904
Jaktfalk Falco rusticolus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 25.03.1902
Kongeørn Aquila chrysaetos Hitra Hitra 15.06.1880
Kongeørn Aquila chrysaetos Hitra Hitra 28.12.1905
Kongeørn Aquila chrysaetos Hitra Hitra 08.01.1926
Kongeørn Aquila chrysaetos Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 15.03.1904
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus Hitra Hitra 01.01.1871
Krykkje Rissa tridactyla Hitra Hitra (hiteren) 01.09.1902
Lappspove Limosa lapponica Hitra Hitra 01.09.1902
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra 20.01.1937
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra 03.01.1953
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 10.02.1901
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 11.10.1936
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 12.11.1936
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 14.12.1936
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 21.01.1937
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 17.12.1938
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 11.12.1946
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 12.12.1946
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 13.12.1946
Lirype Lagopus lagopus Hitra Lya 12.12.1946
Lomvi Uria aalge Hitra Hitra 08.03.1903
Lomvi Uria aalge Hitra Hitra 28.05.1903
Lomvi Uria aalge Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 28.05.1903
Lunde Fratercula arctica Hitra Hitra (hiteren) 01.11.1902
Lunde Fratercula arctica Hitra Hitra (hiteren) 01.12.1902
Perleugle Aegolius funereus Hitra Hitra 01.10.1905
Perleugle Aegolius funereus Hitra Hitra 01.09.1971
Rakkelhane/Rakkelhøne Lyrurus/Tetrao sp. Hitra Hitra (punkt midt i kommune)
Ravn Corvus corax Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 07.05.1880
Siland Mergus serrator Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 01.10.1902
Siland Mergus serrator Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 27.01.1903
Siland Mergus serrator Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 15.03.1904
Sildemåke Larus fuscus Hitra Hitra 01.09.1902
Smålom Gavia stellata Hitra Hitra (hiteren) 01.10.1905
Sothøne Fulica atra Hitra Hitra 20.01.1908
Sothøne Fulica atra Hitra Hitra 18.04.1909
Sothøne Fulica atra Hitra Hitra 02.01.1929
Stokkand Anas platyrhynchos Hitra Hitra 27.01.1903
Storskarv Phalacrocorax carbo Hitra Hitra 01.09.1902
Teist Cepphus grylle Hitra Hitra 01.09.1902
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Hitra Hitra (hiteren) 01.03.1903
Tyvjo Stercorarius parasiticus Hitra Hitra (hiteren) 01.09.1902
Tårnfalk Falco tinnunculus Hitra Hitra 10.02.1914
Vandrefalk Falco peregrinus Hitra Hitra (hiteren) 10.10.1900
Vandrefalk Falco peregrinus Hitra Hitra (hiteren) 21.07.1904
Vandrefalk Falco peregrinus Hitra Hitra (hiteren) 15.09.1904
Alkekonge Alle alle Frøya Froan 07.04.1954
Alkekonge Alle alle Frøya Froan 08.04.1954
Bergirisk Carduelis flavirostris Frøya Froan 20.05.1954
Bergirisk Carduelis flavirostris Frøya Froan 25.06.1954
Bergirisk Carduelis flavirostris Frøya Froan 16.07.1954
Bjørkefink Fringilla montifringilla Frøya Froan 02.04.1954
Bronseibis Plegadis falcinellus Frøya Halten 01.10.1945
Dvergfluesnapper Ficedula parva Frøya Frøya 06.10.2005
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago Frøya Uttian 12.12.1999
Fjelljo Stercorarius longicaudus Frøya Halten 01.01.1973
Fjæreplytt Calidris maritima Frøya Froan 01.02.1954
Fjæreplytt Calidris maritima Frøya Froan 15.02.1954
Fjæreplytt Calidris maritima Frøya Froan 22.02.1954
Fjæreplytt Calidris maritima Frøya Froan 28.03.1954
Fjæreplytt Calidris maritima Frøya Froan 26.09.1954
Fuglekonge Regulus regulus Frøya Titran 27.09.2007
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus Frøya Titran 28.09.2007
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes Frøya Froan 01.03.1954
Gjøk Cuculus canorus Frøya Halten 14.08.1985
Gravand Tadorna tadorna Frøya Froan 30.04.1904
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 25.02.1954
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 26.02.1954
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 28.02.1954
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 23.04.1954
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 01.05.1956
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 01.05.1957
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Stølan 19.03.1994
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 18.07.1894
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 09.07.1901
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 21.02.1954
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 29.06.1954
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 04.11.1955
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 01.07.1957
Gråspurv Passer domesticus Frøya Froan 03.08.1954
Gråspurv Passer domesticus Frøya Froan 22.06.1954
Havelle Clangula hyemalis Frøya Froan 01.10.1901
Havhest Fulmarus glacialis Frøya Froan 18.09.1903
Havhest Fulmarus glacialis Frøya Froan 01.01.1954
Havhest Fulmarus glacialis Frøya Froan 01.05.1956
Havhest Fulmarus glacialis Frøya Froan 01.05.1957
Havhest Fulmarus glacialis Frøya Frøya 05.12.1899
Havsule Morus bassanus Frøya Frøya 01.01.1999
Havsule Morus bassanus Frøya Frøya (punkt midt i kommune) 24.09.2007
Havsvale Hydrobates pelagicus Frøya Froan 08.08.1914
Heipiplerke Anthus pratensis Frøya Froan 13.08.1954
Hettemåke Larus ridibundus Frøya Froan 15.06.1904
Hettemåke Larus ridibundus Frøya Froan 03.05.1914
Hettemåke Larus ridibundus Frøya Froan 04.05.1921
Hubro Bubo bubo Frøya Froan 16.10.1902
Hønsehauk Accipiter gentilis Frøya Frøya
Islom Gavia immer Frøya Froan 20.04.1916
Jernspurv Prunella modularis Frøya Froan 07.05.1954
Jordugle Asio flammeus Frøya Sula 03.10.2004
Jordugle Asio flammeus Frøya Sørburøy 24.08.1997
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus Frøya Sauøya 02.01.1923
Krykkje Rissa tridactyla Frøya Froan 01.10.1902
Kråke Corvus cornix Frøya Froan 08.11.1956
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus Frøya Froan 23.10.1954
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus Frøya Stølan 30.09.2000
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 20.11.1935
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 04.01.1936
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 02.03.1936
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 14.11.1936
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 16.12.1936
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 17.12.1936
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 25.02.1937
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 26.02.1937
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 06.06.1937
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 06.11.1938
Lunde Fratercula arctica Frøya Froan
Lunde Fratercula arctica Frøya Froan 12.07.1954
Lunde Fratercula arctica Frøya Froan 05.05.1956
Lunde Fratercula arctica Frøya Froan 07.05.1956
Lunde Fratercula arctica Frøya Sistranda 14.02.1961
Løvsanger Phylloscopus trochilus Frøya Froan 20.05.1954
Løvsanger Phylloscopus trochilus Frøya Froan 26.05.1954
Løvsanger Phylloscopus trochilus Frøya Froan 26.05.1954
Myrsnipe Calidris alpina Frøya Sauøya 25.09.1925
Natthegre Nycticorax nycticorax Frøya Froan 30.03.1929
Polarjo Stercorarius pomarinus Frøya Froan 01.10.1902
Polarmåke Larus hyperboreus Frøya Froan 20.10.1903
Polarmåke Larus hyperboreus Frøya Froan 21.10.1955
Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius Frøya Sauøya 15.10.1925
Ringgås Branta bernicla Frøya Froan 25.06.1912
Ringgås Branta bernicla Frøya Frøya 25.01.1926
Ringgås Branta bernicla Frøya Sauøya 16.02.1922
Rugde Scolopax rusticola Frøya Froan 24.04.1956
Rødnebbterne Sterna paradisaea Frøya Froan 01.07.1901
Rødstilk Tringa totanus Frøya Froan 15.01.1958
Sangsvane Cygnus cygnus Frøya Frøya 05.02.1993
Sangsvane Cygnus cygnus Frøya Sauøya 13.02.1922
Sidensvans Bombycilla garrulus Frøya Halten 15.04.1937
Siland Mergus serrator Frøya Frøya 31.07.1971
Sildemåke Larus fuscus Frøya Froan 15.07.1901
Sildemåke Larus fuscus Frøya Froan 27.09.1954
Sildemåke Larus fuscus Frøya Froan 29.09.1954
Sildemåke Larus fuscus Frøya Froan 04.08.1955
Sjøorre Melanitta fusca Frøya Froan 23.10.1956
Sjøorre Melanitta fusca Frøya Froan 25.10.1956
Sjøorre Melanitta fusca Frøya Froan 26.10.1956
Skjærpiplerke Anthus petrosus Frøya Froan 19.03.1954
Skjærpiplerke Anthus petrosus Frøya Froan 01.04.1954
Skjærpiplerke Anthus petrosus Frøya Froan 02.04.1954
Skjærpiplerke Anthus petrosus Frøya Froan 03.05.1954
Skjærpiplerke Anthus petrosus Frøya Froan 30.07.1954
Snøspurv Plectrophenax nivalis Frøya Froan 25.09.1954
Snøspurv Plectrophenax nivalis Frøya Froan 27.09.1954
Snøspurv Plectrophenax nivalis Frøya Froan 09.10.1955
Spettmeis Sitta europaea Frøya Titran 28.01.2007
Steinskvett Oenanthe oenanthe Frøya Froan 14.06.1954
Steinskvett Oenanthe oenanthe Frøya Froan 20.06.1954
Steinskvett Oenanthe oenanthe Frøya Froan 19.07.1954
Steinskvett Oenanthe oenanthe Frøya Froan 03.05.1954
Steinskvett Oenanthe oenanthe Frøya Froan 27.05.1954
Steinvender Arenaria interpres Frøya Froan 17.06.1904
Steinvender Arenaria interpres Frøya Froan 28.02.1954
Steinvender Arenaria interpres Frøya Froan 29.04.1954
Steinvender Arenaria interpres Frøya Froan 30.10.1955
Storjo Stercorarius skua Frøya Titran 04.08.1925
Stormsvale Oceanodroma leucorhoa Frøya Sauøya 22.11.1924
Storskarv Phalacrocorax carbo Frøya Froan 19.04.1954
Storskarv Phalacrocorax carbo Frøya Froan 03.07.1954
Storskarv Phalacrocorax carbo Frøya Frøya (punkt midt i kommune)
Storskarv Phalacrocorax carbo Frøya Sula 01.06.2003
Storspove Numenius arquata Frøya Froan 15.09.1903
Svartbak Larus marinus Frøya Froan 01.07.1901
Svartbak Larus marinus Frøya Froan 01.05.1957
Svartbak Larus marinus Frøya Froan 01.07.1957
Svarthetteparula Dendroica striata Frøya Titran 11.10.2009
Svartmeis Parus ater Frøya Titran 28.09.2007
Svarttrost Turdus merula Frøya Froan 01.04.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 15.02.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 20.02.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 22.02.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 28.02.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 28.03.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 29.03.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 02.04.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 27.04.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 29.04.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 04.05.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 23.07.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 16.08.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 28.09.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 30.09.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 01.07.1956
Tjeld Haematopus ostralegus Frøya Froan 09.07.1901
Tjeld Haematopus ostralegus Frøya Froan 12.07.1901
Tjeld Haematopus ostralegus Frøya Froan 01.05.1957
Tjeld Haematopus ostralegus Frøya Frøya 15.04.1899
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 11.03.1954
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 19.03.1954
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 16.01.1958
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 21.02.1954
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 22.02.1954
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 22.03.1954
Tyvjo Stercorarius parasiticus Frøya Froan 14.07.1894
Vandrefalk Falco peregrinus Frøya Froan 09.05.1954
Vannrikse Rallus aquaticus Frøya Frøya 01.10.1985
Ærfugl Somateria mollissima Frøya Froan 16.03.1954
Ærfugl Somateria mollissima Frøya Frøya 04.10.1899