tirsdag 3. april 2018

Årsmøte 17.3.2018

Seks medlemmer var tilstede på årsmøtet i lokallaget på Strand Oppvekstsenter i mars i år.

Alle i styret tok gjenvalg.

Leder: Karl Thorvaldsen
Nestleder: Kolbjørn Bekkvik
Sekretær: Arvid Bredesen
Kasserer: Oskar Fredagsvik
Styremedlemmer: Frank Robert Lyngvær og Jan Egil Eilertsen.

Av sakene som ble behandlet kan vi nevne at lokallaget ønsker å ha en godkjent ringmerker og oppfordrer aktive medlemmer til å søke om støtte til å ta slik lisens.

Videre skal vi prøve å få til minst en fugletur for medlemmer, gjerne i sjøområdene rundt Halten.

Vedtatt årsberetning:


Årsberetning for NOF Hitra og Frøya lokallag  for 2017. 

Styret har hatt følgende sammensetting:
Leder: Karl Thorvaldsen
Nestleder: Kolbjørn Bekkvik
Sekretær: Arvid Bredesen
Kasserer: Oskar Sigurd Fredagsvik
Styremedlemmer: Frank Robert Lyngvær og Jan-Egil Eilertsen.
Valgkomiteen: Bjørg Støen og Petter Iversen
Bjarte Hoff er fortsatt revisor.
Totalt er vi nå 34 betalende medlemmer i laget. (36 hvis en tar med alle familiemedlemmer)

Aktivitet og observasjoner i 2017:
Vi kan vel ikke si at vi har hatt noen styremøter i 2017. Behovet for det er ikke til stede siden vi aktive møtes jevnlig til skåde-turer og har annen kontakt når det dukker opp noe interessant. Vi fikk ikke til noen havtur i år grunnet krav til nye sertifikater på båten. Håper dette kan ordne seg til høsten.
Bjørg, Oskar og Jan-Egil bidrog som fugle- eksperter ved en utflukt i regi av Frøya turlag. Jan-Egil har også vært «guide» for fugle-folk fra andre kommuner. 

Nytt av året er at lokallaget får «høringer» om utbyggingssaker. Den første var om et reguleringsfelt for boliger på Sjønhalsen. Arvid tar seg nå av slike saker på Hitra og Jan-Egil på Frøya.
Registreringene på artsobservasjoner gjennom året og ved hagefugltellingen i januar viser økt interesse for fugler også her ute. Ved hagefugltellinga i slutten av januar 2017 rapporterte 11 fra foringsplasser på Hitra og 7 på Frøya.

Bloggen vår har nå hatt vel 24300 besøk. Det ser ut til at «birding» har tatt av på facebook. Her er det mange som legger til bilder eller «likes» på diverse facebook-sider. Sida «Fugler på Hitra og Frøya» har 249 følgere. Vårt lokale «band» for raske fuglevarslinger har nå 10 medlemmer.
TOV-E (ekstensiv overvåking av fugl) har et område på Hitra (i Norge er det flere hundre ruter). Ruta på Hitra har de siste tre årene blitt tatt av noen fra lokallaget.

Hitra satte ny årsrekord i 2017 med 145 registrerte fuglearter. 57 personer sto bak dette.  To nye ble sett: Gulbrynsanger og mongolturteldue!  Totalt er det nå sett 220 ulike arter på Hitra. På registreringsligaen vant Arvid med 120, en foran Jan-Egil. Frank Robert tok bronse.

Frøya åpnet allerede 4.januar med nøttekråke. Så ballet det på seg med rødfotand, rødstrupesanger, pirol, svartglente og lappsanger. Totalt altså 6 nye! Kommunen har nå kommet opp i 282. I 2017 var det 89 personer som til sammen registrerte 191 ulike fugle-arter på Frøya. Jan- Egil tok gull med 165, noe som også er kommune-rekord, mens Bjørg kom på 2. med 139 før «byværingen» Arnt Stavne.
(Etter sammenslåing av fylkene og alt levende på arts.obs. kan det nevnes at Frank Robert her ligger på 8.plass med sine 923 registrerte skapninger)

Aktiviteten på Titran ornitologiske stasjon (TOS) var stor også i år og vi bidrar her etter evne. I alt ble det ringmerket 1031 fugler fordelt på 51 arter i 2017. Vi nevner pirol og lappsanger, begge den 25.9, og ellers 12 konglebit, 13 gulbrynsangere og en vendehals og en dvergspurv. Totalt har det nå blitt ringmerket 21869 fugler fordelt på 111 ulike arter siden oppstarten i 1998. Bloggen til TOS gjør det lett å følge med hva som skjer der ute.

Lokallaget og TOS søkte om støtte primært til opplæring av ringmerkere. Vi fikk kr. 1000,- fra Salmarfondet til dette.

Økonomi
Ved årsskiftet hadde vi kr. 2899,68 på bok. I år vil vi få 1319,- og dermed ha rundt 4000,-  når vi trekker ifra bevertning på  dette årsmøtet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar