søndag 7. oktober 2012

Lokallaget besøkte Titran ornitologiske stasjon

I går var flere medlemmer av lokallaget til stede på Titran for å være med på observasjon og ringmerking av fugl. Siden 1998 har det vært en ornitologisk stasjon på Titran. Området byr på utrolig mange og varierte fuglearter i trekktida. Hele 227 ulike arter er registret på Titran, noe som plasserer denne lokaliteten på topp i Sør-Trøndelag. Hver høst samles fugleinteresserte for å fange og registrere fugl på Titran. Her finnes mange gjengangere; blant annet Magne Myklebust og Edvin Thesen fra Trondheim.

I følge Magne Myklebust har trekket i år vært nokså labert, ikke bare på Titran, men langs hele Norskekysten. I deler av Sverige har man derimot observert unormalt mye fugl, så en mulig teori kan være at fuglene har fulgt et annet trekkmønster i år, mener Myklebust. Hittil i år har sjeldenhetene glimret med sitt fravær på Titran, men det er alltid spennende å sjekke fangsten i nettene. Nettene skal sees over hver time, og det var ekstra artig for oss nybegynnere å bli med på disse rundene.

Alle fugler som blir fanget blir nøye registrert i loggboka med artsbestemmelse, kjønn, alder og vingemål. Det var artig å lære kjennetegn for alders- og kjønnskategorisering av disse erfarne gutta - det var lett å se at de har drevet med dette i flere år! Totalt ble det fanget ca 30 fugler mens vi var tilstede i går uten at noen av fuglene kan kategoriserer som sjeldenheter. Møller og løvsanger (sjelden på denne tida av året) var de eneste artene som vekket en viss begeistring.

I tillegg til fanst av fugl i nett, blir også områdene rundt Slettringen fyr og Kjervågsundet nøye overvåket  med teleskop. I går ble det observert flere flokker med hvitkinngjess på trekk sørover, mange havsuler, en flokk smålom, gulnebblom og en stasjonær kortnebbgås.

Innimellom blir det tid til mye prat, og selvfølgelig er det fugler mye dreier seg om. Spørrelystne medlemmer av lokallaget fikk svar og redegjørelser om så mangt. Det er alltid artig å treffe erfarne fuglefolk som kan dele noe av kunnskapen sin med andre.

Det blir ganske sikkert folk på stasjonen neste helg også, så vi vil oppfordre alle medlemmer til å benytte anledningen til å bli med. Ta gjerne kontakt med Karl for å avtale evt. samkjøring utover.

Stor aktivitet i bua utenfor Lund-huset.
(Foto: Kolkjørn Bekkvik)


En fugl har gått i nettet! (Foto: K. Bekkvik)En liten fuglekonge må behandles med stor varsomhet!
(Foto: K. Bekkvik) 


Måling av vingelengde på rødvingetrost.
(Foto: Arvid Bredesen)Edvin Thesen fører nøye inn fansten i loggboka.
(Foto: K. Bekkvik)


Edvin Thesen, Magne Myklebust og Oskar Fredagsvik studerer fugl.
(Foto: K. Bekkvik) 


En ung hannmunk fotograferes før den slippes.
(Foto: K. Bekkvik)

Rødstrupe er en vanlig fugl på Titran.
(Foto: A. Bredesen)

Bjørkefink, 1K hunn var også blant fuglene som ble fanget.
(Foto: A. Bredesen)