søndag 22. april 2012

Knoppsvane i Børøysundet

I løpet av påskas siste dager ankom en sjelden gjest Børøysundet. En adult knoppsvane var på besøk i havneområdet fra 8. - 9. april. Dette er kun den tredje registrerte observasjonen av knoppsvane på Hitra. Tidligere har man observert denne majesteten på Melandsjø, i 2006 og 2009.

Det var Anita Wedø som fikk øye på fuglen og med kameraet på mobilen har hun dokumentert den flotte svanen.

Knoppsvane på Hitra-visitt. (Foto: Anita Wedø)

Nydelig fugl! (Foto: Anita Wedø)

fredag 20. april 2012

Fuglekjennskap

Sist helg var undertegnede på første samling i studiet Fuglekjennskap ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Studiet er en såkalt årsenhet som ved bestått eksamener gir 60 studiepoeng. Første helga-samling foregikk i områder rundt Levanger med bl.a tur til Tautra med Otto Frengen som los. (Jeg har også tidligere vært med Frengen på observasjonsrunder. Det var på Tarva i 1969 og oppi Ålen i 1970 !)
Det er utrolig interessant og lærerikt å traske i hælene til folk som kan sitt fag . De identifierer arter bare ved et lite pip og er dessuten fullpakka av kunnskap om hver enkelt fugelart. Frengen er kjent for å øse av den.

I Inntrøndelag så og/eller hørte vi totalt 77 ulike fuglearter denne helga. Jeg kan nevne dvergspett,ringgås,horndykker og gråstrupedykker som nye arter for meg. Horndykker så vi både på Tarva og fra fugletårnet ved Hammervatnet (det ved Lavanger) hvor vi fikk studert denne nydelige fuglen på nært hold. Videre garvand, lappfiskand (hann) ,taffeland, toppand ,hvitkinngås, små-og storlom og gulnebblom,
hønsehauk , pilfink ,løvmeis og spettmeis. Og så er det mye kaie innover Trondheimsfjorden.
Det mest imponerende synet var nokk flokk  på flokk med kortnebbgås på trekk og rasting. Kanskje et par tusen rastet i fjæra ved Fiborgtangen.

Det taes opp 20(?) studenter vær vår til studiet i fuglekjennskap. Mange søker og en praktiserer et "først til mølla-prinsipp" ved opptak. I år er vi stort sett godt voksne menn .
Eksamen foregår på nett. En kan avlegge eksamen når en selv vil og også melde seg opp som privatist. 
Se birdid.no for nærmere opplysninger.

I mai har vi to samlinger: Rundt Levanger og til Sverige. Seinere i mai går turen til Hedemark. Så er det høstsamling for å se på trekkfugler. Siste samling er i februar neste år. Da står rovfugler i Spania på programmet.

Er det rart man gleder seg.

torsdag 19. april 2012

Med elever på fugletitting

I forbindelse med prosjektuka på Frøya videregående skole dro Ola og jeg sammen med  8 elever på skolen for å se etter fugl.
Vi dro til flere lokaliteter på "fast"-Frøya og også ut til Sula.
Totalt så vi omlag 30 ulike fuglearter.
Av spesielle observasjoner kan vi nevne: Grankorsnebb,gjerdesmett og spurvehauk. Vi så også et piggsvin ute på Sula noe vi ikke har sett på hovedøya på mange år.

fredag 13. april 2012

Tranene er tilbake!

I ettermiddag kom det årvisse traneparet tilbake til Sandstad. Etter at det har vært observert traner både på Stadsbygda og på Ørlandet de siste dagene, har jeg forsøkt å følge med når tranene kom i år. Og i ettermiddag satt de i Brattåstjønna ved vegstasjonen på Sandstad. Det er alltid like hyggelig å ønske disse store og fascinerende fuglene velkommen til øya!

Traneparet er tilbake på Sandstad!
(Arkivfoto: Arvid Bredesen)

tirsdag 10. april 2012

Linerla

Da har linerla kommet. Årets første (?) ble observert på Uttian den 9. april.

Men vi skriver nå 20.april og det kan ikke være mange linerler her ute på holmene. Håper ikke snøfallet i påska tok knekken på dem.

Skriver nå 27.april og fortsatt ser en ikke linerler her på Frøya.

lørdag 7. april 2012

Hold utkikk etter snøspurv og kortnebbgås!

Snøspurven er observert mange steder på Fosen den siste uka. Flokker på over 100 individer har vært sett både på Ørlandet, Stadsbygda og i Rissa. På grunn av det store snøfallet i det siste, kan man finne snøspurven i flomålet på jakt etter mat. To snøspurvhanner ble observert på Uttian for litt over ei uke siden og trolig vil man finne flere individer både på Frøya og Hitra dersom man holder utkikk. Så da er herved oppfordringen sendt ut til alle medlemmer!

Snøspurven er lett gjenkjennelig. (Foto: Arvid Bredesen)


Kortnebbgåsa er også i full gang med det årlige vårtrekket. Mange tusen individer er allerede sett i trøndelagsfylkene. Med tanke på alle gåseartene vi hadde innom både Frøya og Hitra før jul i fjor, er det ikke utenkelig at vi kan få besøk av trekkende gåseflokker denne våren. Følg med!

Positiv omtale på NOF´s hjemmeside

NOF har lagt ut en fin omtale om det nystartede lokallaget vårt på sine hjemmesider. Andreas Winnem har skrevet en innholdsrik artikkel med bilder som nå ligger inne på "Siste nytt" hos NOF. Du finner nyhetssaken her.