torsdag 14. desember 2017

På museet.I min barndom i Trondheim, hvis det var dårlig vær slik at det ikke fristet med ski- eller fottur i bymarka, så dro vi på museet. Hver søndag så skulle vi altså på en eller annen utflukt, og som du sikkert kan tenke så var vi ofte på museet.Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, stiftet 1760!

Dette er jo «noen» år siden. For noen uker siden var jeg på museumsbesøk igjen. Mye var forandret på 50 år, og ikke alt har falt heldig ut etter min smak. Inngangspartiet er endret og noen av de kjente utstillingene har måttet vike for andre.

Hensikten med mitt besøk denne gangen var imidlertid å se på noe av det utstillingene ikke viser. På artsobs. ser vi førstegangsregistreringer av fugler. Snakker vi om funn av uvanlige arter f.eks fra før krigen, så er det fugler som er skutt eller funnet døde. Noen av disse ble sendt til museet og er fortsatt oppbevart her.
 Jeg var så heldig å få en liten omvisning i de indre magasiner av førsteamanuensis Per Gustav Thingstad. Og her er noen eksempler:
                                         Bronseibisen fra Halten 22.okt. 1945
                                         Natthegren fra Nordbuan. 30. mars 1929


                                         Stormsvale. Sauøya

                                                    Havsule                                                    Svarthetteparule fra Titran. Legg merke til detaljer på lappen.

Og så må jeg ta med noen rosenmåker. Skutt og skinnlagt av Johan Koren for rundt 100 år siden.
Johan Koren var nok litt av en type. Han var noen år oppi Finnmark hvor han skaut fugler og solgte dem til museer eller private. Slik finansierte han ekspedisjoner til Alaska og Sibir hvor han også fangstet fugl.
Han døde av spanskesyken i 1919. Det er skrevet to bøker om han eventyrlige liv. Den ene heter talende nok: " Gutten som Norge glemte"
I magasinet er det også en rekke eksotiske dyr. Bl. a en snøleopard.  I dag er bestanden på  +/- 5000 individer. De fleste dyr og fugler er vernet i dag så det er ikke lengre aktuell politikk å skyte dyr og fugler og motta betaling for skinna (eller?)


Det er et ønske om at museet får bygge større utstillingsområder og det er et krav fra riksrevisjonen om at magasinene utbedres. Vi kan jo håpe.

Lista nedenfor gir oss opplysninger om de fuglene museet har fra Frøya og Hitra:
Alke Alca torda Hitra Hitra 08.03.1903
Alke Alca torda Hitra Hitra 11.02.1996
Alkekonge Alle alle Hitra Hitra 01.12.1902
Alkekonge Alle alle Hitra Laksåvika 24.02.2003
Bergand Aythya marila Hitra Hitra 01.10.1908
Dvergsvane  Cygnus columbianus Hitra Hitra (hiteren) 15.12.1879
Dvergsvane  Cygnus columbianus Hitra Hitra (hiteren) 01.02.1880
Dvergsvane  Cygnus columbianus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 01.01.1880
Fiskemåke Larus canus Hitra Hitra 01.09.1902
Gravand Tadorna tadorna Hitra Hitra (hiteren) 01.05.1903
Grønnspett Picus viridis Hitra Hitra (hiteren) 01.10.1902
Grågås Anser anser Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 15.06.1904
Gråmåke Larus argentatus Hitra Hitra 01.09.1902
Gråspett Picus canus Hitra Ansnes 25.08.2003
Gråspett Picus canus Hitra Hitra (hiteren) 01.01.1972
Gråspett Picus canus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 01.10.1902
Gulnebblom Gavia adamsii Hitra Hitra (hiteren) 10.04.1916
Havelle Clangula hyemalis Hitra Hitra 27.01.1903
Havørn Haliaeetus albicilla Hitra Hitra 15.10.1903
Havørn Haliaeetus albicilla Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 20.10.1902
Havørn Haliaeetus albicilla Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 15.03.1904
Havørn Haliaeetus albicilla Hitra 01.06.2004
Havørn Haliaeetus albicilla Hitra 19.09.2012
Horndykker Podiceps auritus Hitra Dolmsundet 15.02.1923
Horndykker Podiceps auritus Hitra Hitra
Horndykker Podiceps auritus Hitra Hitra (hiteren) 01.01.1905
Horndykker Podiceps auritus Hitra Hitra (hiteren) 03.01.1957
Hubro Bubo bubo Hitra 16.08.1910
Hubro Bubo bubo Hitra 01.10.1996
Hubro Bubo bubo Hitra Hitra 01.03.1903
Hvitkinngås Branta leucopsis Hitra Hitra 05.09.1896
Islom Gavia immer Hitra Dolmsundet 16.12.1923
Islom Gavia immer Hitra Hitra (hiteren) 25.05.1903
Islom Gavia immer Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 15.05.1904
Jaktfalk Falco rusticolus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 25.03.1902
Kongeørn Aquila chrysaetos Hitra Hitra 15.06.1880
Kongeørn Aquila chrysaetos Hitra Hitra 28.12.1905
Kongeørn Aquila chrysaetos Hitra Hitra 08.01.1926
Kongeørn Aquila chrysaetos Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 15.03.1904
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus Hitra Hitra 01.01.1871
Krykkje Rissa tridactyla Hitra Hitra (hiteren) 01.09.1902
Lappspove Limosa lapponica Hitra Hitra 01.09.1902
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra 20.01.1937
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra 03.01.1953
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 10.02.1901
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 11.10.1936
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 12.11.1936
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 14.12.1936
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 21.01.1937
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 17.12.1938
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 11.12.1946
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 12.12.1946
Lirype Lagopus lagopus Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 13.12.1946
Lirype Lagopus lagopus Hitra Lya 12.12.1946
Lomvi Uria aalge Hitra Hitra 08.03.1903
Lomvi Uria aalge Hitra Hitra 28.05.1903
Lomvi Uria aalge Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 28.05.1903
Lunde Fratercula arctica Hitra Hitra (hiteren) 01.11.1902
Lunde Fratercula arctica Hitra Hitra (hiteren) 01.12.1902
Perleugle Aegolius funereus Hitra Hitra 01.10.1905
Perleugle Aegolius funereus Hitra Hitra 01.09.1971
Rakkelhane/Rakkelhøne Lyrurus/Tetrao sp. Hitra Hitra (punkt midt i kommune)
Ravn Corvus corax Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 07.05.1880
Siland Mergus serrator Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 01.10.1902
Siland Mergus serrator Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 27.01.1903
Siland Mergus serrator Hitra Hitra (punkt midt i kommune) 15.03.1904
Sildemåke Larus fuscus Hitra Hitra 01.09.1902
Smålom Gavia stellata Hitra Hitra (hiteren) 01.10.1905
Sothøne Fulica atra Hitra Hitra 20.01.1908
Sothøne Fulica atra Hitra Hitra 18.04.1909
Sothøne Fulica atra Hitra Hitra 02.01.1929
Stokkand Anas platyrhynchos Hitra Hitra 27.01.1903
Storskarv Phalacrocorax carbo Hitra Hitra 01.09.1902
Teist Cepphus grylle Hitra Hitra 01.09.1902
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Hitra Hitra (hiteren) 01.03.1903
Tyvjo Stercorarius parasiticus Hitra Hitra (hiteren) 01.09.1902
Tårnfalk Falco tinnunculus Hitra Hitra 10.02.1914
Vandrefalk Falco peregrinus Hitra Hitra (hiteren) 10.10.1900
Vandrefalk Falco peregrinus Hitra Hitra (hiteren) 21.07.1904
Vandrefalk Falco peregrinus Hitra Hitra (hiteren) 15.09.1904
Alkekonge Alle alle Frøya Froan 07.04.1954
Alkekonge Alle alle Frøya Froan 08.04.1954
Bergirisk Carduelis flavirostris Frøya Froan 20.05.1954
Bergirisk Carduelis flavirostris Frøya Froan 25.06.1954
Bergirisk Carduelis flavirostris Frøya Froan 16.07.1954
Bjørkefink Fringilla montifringilla Frøya Froan 02.04.1954
Bronseibis Plegadis falcinellus Frøya Halten 01.10.1945
Dvergfluesnapper Ficedula parva Frøya Frøya 06.10.2005
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago Frøya Uttian 12.12.1999
Fjelljo Stercorarius longicaudus Frøya Halten 01.01.1973
Fjæreplytt Calidris maritima Frøya Froan 01.02.1954
Fjæreplytt Calidris maritima Frøya Froan 15.02.1954
Fjæreplytt Calidris maritima Frøya Froan 22.02.1954
Fjæreplytt Calidris maritima Frøya Froan 28.03.1954
Fjæreplytt Calidris maritima Frøya Froan 26.09.1954
Fuglekonge Regulus regulus Frøya Titran 27.09.2007
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus Frøya Titran 28.09.2007
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes Frøya Froan 01.03.1954
Gjøk Cuculus canorus Frøya Halten 14.08.1985
Gravand Tadorna tadorna Frøya Froan 30.04.1904
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 25.02.1954
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 26.02.1954
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 28.02.1954
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 23.04.1954
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 01.05.1956
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Froan 01.05.1957
Gråhegre Ardea cinerea Frøya Stølan 19.03.1994
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 18.07.1894
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 09.07.1901
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 21.02.1954
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 29.06.1954
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 04.11.1955
Gråmåke Larus argentatus Frøya Froan 01.07.1957
Gråspurv Passer domesticus Frøya Froan 03.08.1954
Gråspurv Passer domesticus Frøya Froan 22.06.1954
Havelle Clangula hyemalis Frøya Froan 01.10.1901
Havhest Fulmarus glacialis Frøya Froan 18.09.1903
Havhest Fulmarus glacialis Frøya Froan 01.01.1954
Havhest Fulmarus glacialis Frøya Froan 01.05.1956
Havhest Fulmarus glacialis Frøya Froan 01.05.1957
Havhest Fulmarus glacialis Frøya Frøya 05.12.1899
Havsule Morus bassanus Frøya Frøya 01.01.1999
Havsule Morus bassanus Frøya Frøya (punkt midt i kommune) 24.09.2007
Havsvale Hydrobates pelagicus Frøya Froan 08.08.1914
Heipiplerke Anthus pratensis Frøya Froan 13.08.1954
Hettemåke Larus ridibundus Frøya Froan 15.06.1904
Hettemåke Larus ridibundus Frøya Froan 03.05.1914
Hettemåke Larus ridibundus Frøya Froan 04.05.1921
Hubro Bubo bubo Frøya Froan 16.10.1902
Hønsehauk Accipiter gentilis Frøya Frøya
Islom Gavia immer Frøya Froan 20.04.1916
Jernspurv Prunella modularis Frøya Froan 07.05.1954
Jordugle Asio flammeus Frøya Sula 03.10.2004
Jordugle Asio flammeus Frøya Sørburøy 24.08.1997
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus Frøya Sauøya 02.01.1923
Krykkje Rissa tridactyla Frøya Froan 01.10.1902
Kråke Corvus cornix Frøya Froan 08.11.1956
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus Frøya Froan 23.10.1954
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus Frøya Stølan 30.09.2000
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 20.11.1935
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 04.01.1936
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 02.03.1936
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 14.11.1936
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 16.12.1936
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 17.12.1936
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 25.02.1937
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 26.02.1937
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 06.06.1937
Lirype Lagopus lagopus Frøya Frøya 06.11.1938
Lunde Fratercula arctica Frøya Froan
Lunde Fratercula arctica Frøya Froan 12.07.1954
Lunde Fratercula arctica Frøya Froan 05.05.1956
Lunde Fratercula arctica Frøya Froan 07.05.1956
Lunde Fratercula arctica Frøya Sistranda 14.02.1961
Løvsanger Phylloscopus trochilus Frøya Froan 20.05.1954
Løvsanger Phylloscopus trochilus Frøya Froan 26.05.1954
Løvsanger Phylloscopus trochilus Frøya Froan 26.05.1954
Myrsnipe Calidris alpina Frøya Sauøya 25.09.1925
Natthegre Nycticorax nycticorax Frøya Froan 30.03.1929
Polarjo Stercorarius pomarinus Frøya Froan 01.10.1902
Polarmåke Larus hyperboreus Frøya Froan 20.10.1903
Polarmåke Larus hyperboreus Frøya Froan 21.10.1955
Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius Frøya Sauøya 15.10.1925
Ringgås Branta bernicla Frøya Froan 25.06.1912
Ringgås Branta bernicla Frøya Frøya 25.01.1926
Ringgås Branta bernicla Frøya Sauøya 16.02.1922
Rugde Scolopax rusticola Frøya Froan 24.04.1956
Rødnebbterne Sterna paradisaea Frøya Froan 01.07.1901
Rødstilk Tringa totanus Frøya Froan 15.01.1958
Sangsvane Cygnus cygnus Frøya Frøya 05.02.1993
Sangsvane Cygnus cygnus Frøya Sauøya 13.02.1922
Sidensvans Bombycilla garrulus Frøya Halten 15.04.1937
Siland Mergus serrator Frøya Frøya 31.07.1971
Sildemåke Larus fuscus Frøya Froan 15.07.1901
Sildemåke Larus fuscus Frøya Froan 27.09.1954
Sildemåke Larus fuscus Frøya Froan 29.09.1954
Sildemåke Larus fuscus Frøya Froan 04.08.1955
Sjøorre Melanitta fusca Frøya Froan 23.10.1956
Sjøorre Melanitta fusca Frøya Froan 25.10.1956
Sjøorre Melanitta fusca Frøya Froan 26.10.1956
Skjærpiplerke Anthus petrosus Frøya Froan 19.03.1954
Skjærpiplerke Anthus petrosus Frøya Froan 01.04.1954
Skjærpiplerke Anthus petrosus Frøya Froan 02.04.1954
Skjærpiplerke Anthus petrosus Frøya Froan 03.05.1954
Skjærpiplerke Anthus petrosus Frøya Froan 30.07.1954
Snøspurv Plectrophenax nivalis Frøya Froan 25.09.1954
Snøspurv Plectrophenax nivalis Frøya Froan 27.09.1954
Snøspurv Plectrophenax nivalis Frøya Froan 09.10.1955
Spettmeis Sitta europaea Frøya Titran 28.01.2007
Steinskvett Oenanthe oenanthe Frøya Froan 14.06.1954
Steinskvett Oenanthe oenanthe Frøya Froan 20.06.1954
Steinskvett Oenanthe oenanthe Frøya Froan 19.07.1954
Steinskvett Oenanthe oenanthe Frøya Froan 03.05.1954
Steinskvett Oenanthe oenanthe Frøya Froan 27.05.1954
Steinvender Arenaria interpres Frøya Froan 17.06.1904
Steinvender Arenaria interpres Frøya Froan 28.02.1954
Steinvender Arenaria interpres Frøya Froan 29.04.1954
Steinvender Arenaria interpres Frøya Froan 30.10.1955
Storjo Stercorarius skua Frøya Titran 04.08.1925
Stormsvale Oceanodroma leucorhoa Frøya Sauøya 22.11.1924
Storskarv Phalacrocorax carbo Frøya Froan 19.04.1954
Storskarv Phalacrocorax carbo Frøya Froan 03.07.1954
Storskarv Phalacrocorax carbo Frøya Frøya (punkt midt i kommune)
Storskarv Phalacrocorax carbo Frøya Sula 01.06.2003
Storspove Numenius arquata Frøya Froan 15.09.1903
Svartbak Larus marinus Frøya Froan 01.07.1901
Svartbak Larus marinus Frøya Froan 01.05.1957
Svartbak Larus marinus Frøya Froan 01.07.1957
Svarthetteparula Dendroica striata Frøya Titran 11.10.2009
Svartmeis Parus ater Frøya Titran 28.09.2007
Svarttrost Turdus merula Frøya Froan 01.04.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 15.02.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 20.02.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 22.02.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 28.02.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 28.03.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 29.03.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 02.04.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 27.04.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 29.04.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 04.05.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 23.07.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 16.08.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 28.09.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 30.09.1954
Teist Cepphus grylle Frøya Froan 01.07.1956
Tjeld Haematopus ostralegus Frøya Froan 09.07.1901
Tjeld Haematopus ostralegus Frøya Froan 12.07.1901
Tjeld Haematopus ostralegus Frøya Froan 01.05.1957
Tjeld Haematopus ostralegus Frøya Frøya 15.04.1899
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 11.03.1954
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 19.03.1954
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 16.01.1958
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 21.02.1954
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 22.02.1954
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Frøya Froan 22.03.1954
Tyvjo Stercorarius parasiticus Frøya Froan 14.07.1894
Vandrefalk Falco peregrinus Frøya Froan 09.05.1954
Vannrikse Rallus aquaticus Frøya Frøya 01.10.1985
Ærfugl Somateria mollissima Frøya Froan 16.03.1954
Ærfugl Somateria mollissima Frøya Frøya 04.10.1899