søndag 12. januar 2014

Fuglerobservasjoner på Frøya 2013

Da er det vel på tide å oppsummere fugle- observasjonene på øyene i 2013.

Det ble registrert en ny art på Frøya (svarthodespurv) og seks nye arter på Hitra i 2013.
Dette gir oss 258 ulike arter for Frøya og 190 for Hitra på artsobs-. registreringen.

Men vi driver på med å etterregistrere arter: F.eks. tok Karstein Måsøval video-opptat av en silkehegre ! i 2011. Får vi den godkjent ,og det er liten tvil, så vil denne regnes som førstegangsobservasjonarten av arten i fylket !

Som "byfolka" poengterer: Vi bor på en unik plass for å studere fugler. Det er om å gjøre å være mye ute og se over alt av føggel. I en måse-flokk kan det være en sabinemåke eller i en kråkeflokk en svatkråke eller kornkråke.Hvem vet?  Og det er et poeng for noen av oss å se mange forskjellige fugler på Frøya og Hitra.( og i Sør-Trøndelag og i Norge og i hele verden for den del)

(pesonlig har jeg nå registrert ca. 900 arter i verden, og det utgjør under 10 % av alle ulike arter på kloden så jeg har mange å se fram til)

Og så er vi veldig glade for at lokalbefolkningen tar bilder og kontakter noen i lokallaget om "raringer" (sic!) som havner her ute.

Spesielt i år har vært mange flaggspetter. På Sula ble det observert ti stykker samme deg.


  
 
Og så har vi i høst hatt besøk av mange sidensvans og korsnebber , også den mer sjeldne båndkorsnebben som gi "rødprikk" på artsobs. 
                                                                    
 


Men et av årets høydepunkt for oss var båt-turen ut på havet utom Kya i begynnelsen av september. Skipper Hallgeir tok oss da med vest utenfor Kya.(Neste landkjenning er vel da Shetland) Blikkstilla og vi hadde med sild og tran til "agn".  Dette ga oss havhest, storjo.havsule, dvermåke, fjæreplytt  og steinvender på fotohold.

Håper vi kan få til en tur også til høsten. Gjerne med overnatting.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ringmerking på Titran om høsten er også en høydare. En lenke til observasjnene finner du på startsida vår. På Titran får vi servert godbitene. Enten fanges de i nett, eller så forklarer Magne,Einar,Edvin eller Øyvind at det er foreksempel en tartarpiplerke som flyr over oss nå.
 
For Oskar og meg fikk gulbrynsangeren spesiell verdi. Den så vi og artsbestemte på egen hånd.

 
 
Så til observasjonsligaen for Hitra og Frøya. Vi kan være litt stolte over at medlemmene i vårt lokallag "tapetserte pallen" På Frøya vant Oskar med 129 arter, Karl fikk 109 og Bjørg 108.
På Hitra fikk Arvid 105, Frank Robert 93 og Oskar 65.
 
Totalt ble det sett 162 ulike arter på Frøya i 2013 og 136 på Hitra.
 
Bildene til denne notisen er lever av Kolbjørn, Bjørg, Oskar og Arvid.
 
 

torsdag 2. januar 2014

Fugleobservasjoner på Hitra 2013

Nå ved inngangen til det nye året kan det være artig å se tilbake på noen av fugleobservasjonene som ble gjort i 2013 her på Hitra. Totalt ble det observert 137 ulike arter i kommunen. 7 nye arter for Hitra ble registrert, noe som gjør at det tilsammen er 190 ulike fuglearter for Hitra i artsdatabanken. Kanskje når vi 200 i løpet av 2014?

Etterjulsvinteren bød på få overraskelser. Det ble ingen innvasjon av grønlandmåker denne vinteren som året før. En stor samling av stillits på Melandsjø (min 20 stk) og observasjon av haukugle og hubro var hovedbeholdninga.
Mye stillits på Melandsjø (Foto: Arvid Bredesen)


I april fikk vi en rekordtidlig observasjon av splitterne i Knarrlagsundet. 7. april er tidligste funn av arten i hele Trøndelag. Videre ble det første gangs registrering av fjellvåk på Hitra i april. Arten er sett flere ganger tidligere, men er aldri lagt inn på artsobs. Kvartbekkasin ble også registrert for andre gang i kommunen, denne gang på Hestnes. Det samme gjelder for fiskeørna som ble sett i Barmfjorden i mai. En helt ny fugl for Hitra ble den syngende rosenfinken som ble hørt i Knarrlagssundet i mai. Ved Strand ble det observert ei svartryggerle - den første kjente observasjonen av denne underarten på Hitra.
Gjennom sommeren hadde vi ikke mindre enn tre syngende åkerrikse-hanner spredt rundt i kommunen. Dette var veldig artig selv om det neppe ble noe hekking.
Fiskeørn observert for andre gang på Hitra. Bildet er av
den første observasjonene av arten (Foto. Arvid Bredesen)
Svartryggerle på Strand (Foto: Arvid Bredesen)Høsten ga oss to nye registreringer av sniper da både temmincksnipe og sandløper (dødt individ) ble oppdaget langs Trondheimsleia. Senere ble også toppmeis registrert for første gang i kommunen. Arten har imidlertid blitt sett flere ganger tidligere på Hitra. To nye registreringer av kråkefugl, kaie og nøttekråke, ble også gjort i løpet av høsten/førjulsvinteren. Nøttekråka holdt til i en lengre periode ved sembrafurutrærne ved museet og Gammel-Fillan, mens flere kaier har hatt tilhold i Barmfjorden i løpet av seinhøsten. Det må også nevnes at også Hitra fikk merke høstens innvasjon av båndkorsnebb da det ble gjort flere observasjoner av arten.
Temmincksnipe observert i Strandfjæra
(Foto: Arvid Bredesen)Nøttekråke ble ny art for Hitra i 2013
(Illustrasjonsfoto: Arvid Bredesen)
Ikke alle funn blir registrert, og enkelte fugleobservasjoner når folk i lokallaget alt for seint. To ulike personer (uavhengig av hverandre) påstår å ha observert stork i henholdsvis Barmfjorden og på Melandsjøen i løpet av sommeren. Dette ble aldri sjekket opp av andre observatører, dessverre! En hann av myrhauk/steppehauk/enghauk ble også observert på Sandstad i mai. Dette kan godt være steppehauken som ble observert på Smøla dagen før. 

Ellers er det verdt å merke seg at både pilfink og kaie holder på å få fotfeste her ute ved kysten. Kanskje får vi hekking i løpet av det nye året? Gledelig er det i alle fall å fastslå at sangsvanen hekker for andre år på rad på Hitra, og at den begge årene har fått fram unger.

Lykke til med det nye året - måtte det by på mange og flotte fugleopplevelser!