mandag 29. april 2013

Fjellvåk - Ny art for Hitra.

Søndag 28.april ble det registrert en ny fugleart for Hitra kommune. Ett par Fjellvåk (Buteo lagopus) hadde lagt ut på vårtrekk, og de syntes vel at Hitra var et fint sted å besøke på sin tur nordover langs kysten.
Paret ble observert overflygene på Dolmøya, med noen mobbende kråker på slep.
Hitra har nå 183 arter registrert innenfor sine kommunegrenser. Fuglene ble observert av Geir Ove og Frank Robert Lyngvær.

Som hos de fleste rovfuglene er også hunnen til fjellvåken litt større enn hannen, men ellers er de like. Et av de beste kjennetegnene i forhold til andre våker er at de har hvit stjert med svart endebånd. På den lyse undersiden av vingene kan man alltid se en klart avsatt mørk flekk ved hver vingeknoke. Det er stor draktvariasjon ellers, både mellom voksne og unge individer. Størst risiko for forveksling er med Musvåk.
Fjellvåken finnes i høyereliggende områder både med eller uten skog. I Nord-Norge påtreffes den også som hekkefugl ved kysten.
Noen ytterst få fugler prøver seg på vinteren i Norge, men fleste drar derimot til Kontinentet i september og oktober for å tilbringe vinteren der. Nord-norske fugler går lenger sør og øst enn de sør-norske. Vårtrekket foregår i mars og april.
Dette er en smågnagerspesialist. Så mye som 85% av næringen består av smågnagere. I toppår for smågnagere kan opptil 100% av matseddelen bestå av disse. Andre byttedyr er blant annet hønsefugler og hare.
Fjellvåk. (illustrasjonsfoto.)

lørdag 27. april 2013

Svarthalespove på Frøya.

En stk. Svarthalespove (Limosa limosa) dukket opp på en eng ved Leirvika på Frøya den 25.April. Dette er en av de to artene av langhalsete og rettnebbete spovene som opptrer hos oss regelmessig. Den andre er den mer kjente Lappspoven. Svarthalespoven hekker fåtallig hos oss, og med mindre enn 1000 par igjen blir arten definert som "nært truet". Denne som dukket opp på Frøya tilhører underarten islandica, som hekker nesten utelukkende på Island. Man finner også noen i Nord-Norge.
Kjennes igjen på nebbes gule innerdel, samt noe lengre og rettere nebb i forhold til lappspoven.
Med andre ord: en liten ornitologisk godbit.

søndag 21. april 2013

Fuglevarsling på mobilen

Vi bør vel ta inn over oss at ny teknologi åpner for stadig nye muligheter. Fugleinteresserte i Nord-Trøndelag har denne måneden opprettet et nytt og effektivt varslingssystem for fugleobservasjoner over mobiltelefonen som virker veldig spennende. Det eneste som kreves er at man har en smart-telefon og kan laste ned en spesiell applikasjon. Vi i sørfylket bør vel ikke være noe dårligere, så nå har vi også en "app" til dette formålet.

Slik fungerer varslingstjenesten:
1) Last ned app'en Line Band for iPhone (Appstore) eller telefoner med android.
2) Opprett brukerkonto
3) Når du mottar en invitasjon fra et medlem av gruppen, får du tilgang til Fuglevarsling i Sør-Trøndelag
4) Nå kan du legge inn varsler om egne fugleobservasjoner og invitere nye fugleinteresserte.

Dette er en effektiv måte for å varsle hverandre om spennende observasjoner. Det er alltid kjedelig å finne ut at du har gått glipp av en interessant observasjon når du kommer hjem og sjekker artsobservasjoner.no - spesielt når du har vært like i nærheten av stedet observasjonen ble gjort...

Med dette går startskuddet!

App'en Line Band må du
laste ned på mobilen din!tirsdag 16. april 2013

Splitterne på Hitra!

Forrige søndag (7. april) ble det observert ei splitterne i Knarrlagsundet. Dette er andre gang denne fuglen er rapportert på Hitra. Den første observasjonen av fuglen ble gjort på Bispøyan i 2008. Årets observasjon er også rekordtidlig på året; aldri før har splitterna blitt sett i Trøndelagsfylkene i april måned! Observatør og fotograf er Terje Fjeldvær.


Splitterna er ei stor terne med svart nebb og gul nebbspiss.


En svært sjelden gjest i Trøndelag!