onsdag 3. desember 2014

Ny art for Hitra ?Bildet viser en geirfugl.

 Som de fleste veit , så ble denne alkefuglen utryddet for ca. 150 år siden.

 I følge Haftorn "Norges fugler" (1971) ble det siste eksemplaret av arten i Norge skutt i Finnmark i 1848. Landets eneste utstoppet geirfugl oppbevares på Zoologisk museum i Oslo.

Men fuglen har, fortsatt i følge Haftorn,, vært på Hitra !

Men da snakker vi om et skjellet-funn fra forhistorisk tid.
 
Litt morsomt.:Geirfugl vil aldri komme inn på artsobs.-lista for Hitra. Den er ikke "kryssbar" som det heter. Så det blir ingen ny Hitra-art. Men Hitra har så langt i år fått 7 nye arter på kommunelista. Frøya ingen. (Men har etter oppjusteringer kommet opp i 271)

Men mer tragisk: Menneskene stod  trolig for utryddelsen av den pingvinlignende geirfuglen.

Og interesserte har vel lest på NOF sin hjemmeside om den kraftige nedgangen i bestanden av fugler. Tallene viser at fuglebestanden i Europa har gått ned med 421 millioner de siste 30 årene.(Vår Fuglefauna ,vinter 2014)

 Fugleforeninger både internasjonalt og nasjonalt har lenge ropt et varsko om denne utviklingen.

Så må vi diskutere lokale tiltak.