torsdag 17. mai 2012

Hormonsjuk tiur på Hitra

Den siste uka er det gjort flere observasjoner av en tiur i Sandstad - Hestvikaområdet. Tiuren har nok fortsatt en del hormoner i aktivitet da den tilsynelatende ikke er redd folk og oppsøker bebyggelsen. Den skal visstnok også ha vist fram noen av kunstene som vanligvis er forbeholdt den årvisse leiken. Noe egentlig spill er det likevel ikke; den er helt lydløs der den spaserer rundt med stjerten i vifteform og slepende vinger. Stjerten ser forøvrig ut til å ha fått hard medfart med flere manglende fjær (se bilder), og dette kan tyde på at vi faktisk har en spillplass for tiurleik her på Hitra.
Observasjon av spillende tiur ble også gjort i fjor, men da ute i marka.

Ikke alle tiurer med høyt testesteronnivå oppfører seg like fredelig som Badstuvik-tiuren. Ta bare en titt på Einar Kongshaugs møte med tiuren på selveste nasjonaldagen i denne videoen fra Adressa!

Ved bensinstasjoen på Badstuvika (Foto: Arvid Bredesen)

Med kveldssola i stjerten! (Foto: Arvid Bredesen)

En kort flygetur... (Foto: Arvid Bredesen)

Her kan man virkelig komme tett på en vakker fugl!
(Foto: Arvid Bredesen)

fredag 11. mai 2012

Så var gjøken her igjen...

På onsdag (9. mai) kunne gjøken både sees og høres på både Frøya og Hitra. Det er alltid litt stas å høre årets første strofer med "ko-ko" ifra skogen. Oskar var i går på Stølan hos Bjørg for å fotografere en ringtrost. Dette gikk vel ikke helt etter planen, men å få fetet årets første gjøk på brikka var ingen dårlig erstatning! Vi oppfprdrer alle medlemmer av lokallaget til å legge inn observasjoner av gjøk på artsobs. i tida framover.

En flott fugl i karakteristisk positur dette!
(Foto: Oskar Fredagsvik)

9. mai var gjøken atter tilbake i øyriket.
(Foto: Oskar Fredagsvik)

tirsdag 1. mai 2012

Vipekartlegging

Oskar og jeg tok oss en rundtur på Frøya i dag for å sjekke viper. Det er en oppfordring fra NOF om å kartlegge lokaliteter med tidligere hekking og observasjoner i år og legge inn nøyaktig sted på artsobs.Hensikten er vel å komme i dialog med grunneiere og skåne vipene i hekketida.

Vi registrerte 6 viper på jordene i Sandvika og en på Hammarvika. Det var alt. Til gjenngjeld så vi mye storspove og hørte flere gransangere og rødstruper.

Totalt så vi rundt 30 ulike fuglearter: Låvesvale,sildemåke,sandlo,steinskvett,heilo, rødstilk og tårnfalk for å nevne noen. Og endelig noen linerler !

Vi må nok ta noen flere vipe-runder på forsommeren. Samtidig oppfordres andre til å legge inn observasjoner av denne "årets fugl".