tirsdag 1. mai 2012

Vipekartlegging

Oskar og jeg tok oss en rundtur på Frøya i dag for å sjekke viper. Det er en oppfordring fra NOF om å kartlegge lokaliteter med tidligere hekking og observasjoner i år og legge inn nøyaktig sted på artsobs.Hensikten er vel å komme i dialog med grunneiere og skåne vipene i hekketida.

Vi registrerte 6 viper på jordene i Sandvika og en på Hammarvika. Det var alt. Til gjenngjeld så vi mye storspove og hørte flere gransangere og rødstruper.

Totalt så vi rundt 30 ulike fuglearter: Låvesvale,sildemåke,sandlo,steinskvett,heilo, rødstilk og tårnfalk for å nevne noen. Og endelig noen linerler !

Vi må nok ta noen flere vipe-runder på forsommeren. Samtidig oppfordres andre til å legge inn observasjoner av denne "årets fugl".

1 kommentar:

  1. Vipe ser jeg dessverre alt for sjelden...
    Men i dag hørte jeg gjøken :-)
    Prøv å provoser gjøken ved å etterligne den, da kommer den ofte flygende for å jage inntrengeren. Det har jeg gjort mange ganger :-)

    SvarSlett