torsdag 21. mars 2013


Hei !
Prøvde den andre på en tsjorte , må vel ha logoen på venstre side . da ble det slik at tjelden så utover , så nå har jeg snudd den , skiftet skrifttype og tatt liten l
i lokallag . Håper dette er rett .
Skal prøve et trykk så får vi se .

Kolbjørn

onsdag 20. mars 2013

logo

Hei !
Her kommer en revidert utgave av logoen .
Større og med bedre oppløsning .

Hva syns dere ?

Kolbjørn

torsdag 14. mars 2013

Årsmøte NOF-Hitra/Frøya

Lørdag 9.mars ble årsmøte for lokallaget på Hitra og Frøya avholdt på strand skole. I forkant av møte var det satt av tid til å kikke på fugler. Det ble naturlig nok sett mest andefugler i de sjønære områdene, slik som på Kjerringvåg, men en god del meiser og finker ble også sett på Hopsjø og i Ervika. En del av observatørene var sikkert fornøyd med noen nye kryss på lista si. Totalt ble det observert ca.30 arter på øyene denne dagen.
På årsmøte ble en del viktige saker diskutert. Viktigst var at vi nå har fått på plass en logo for lokallaget. Valget stod mellom hubro og tjeld, begge vakre fugler og karateristiske for kommunene våre. Valget falt til slutt på tjeld (Haematopus ostralegus).
I valget på styre ble Karl Thorvaldsen gjennvalgt som leder. Ellers ble Frank Lyngvær innvalgt som nytt styremedlem etter Rune Haugen.


Vår nye logo.

søndag 3. mars 2013

Registrèr trekkfuglene!

Snart kommer de første trekkfuglene til Øyriket og Snillfjord. Det hadde vært morsomt med en liten intern konkurranse mellom de tre kommunene. Kort sagt går det ut på å registrere fuglene i lista under i sin kommune. Vi får da se hvilken kommune som er først ute med hver art i løpet av våren. I tillegg belønnes observatør med 1 poeng for første årsregistrering i kommunen og 2 poeng dersom registreringa skjer før arten er funnet i de øvrige kommunene.
Observatørene legger inn registreringene som kommentar til dette innlegget. Henvisning til registrering i artsobs er også mulig. Noen trekkfugler overvintrer i hopetall i år, så jeg har valgt ut følgende arter:

Tjeld
Vipe
Fiskemåke
Rødnebbterne
Grågås
Måltrost
Linerle
Løvsanger
Svarthvit fluesnapper
Gjøk

Alle disse artene er relativt vanlige i de respektive kommunene. LYKKE TIL!


Hvor og når dukker årets første tjeld opp?
(Foto: Arvid Bredesen)

Om noen uker dukker den første linerla opp. Men hvor?
(Foto: Arvid Bredesen)