torsdag 29. mars 2012

Stor interesse for fuglebilder på Frøya

Oskar Fredagsvik hadde mange interesserte publikummere da han viste fram fuglebilder på Frøya bibliotek sist lørdag. Fotografen selv var nok ikke forberedt på en slik publikumstilstrømning, men løste oppgaven med glans. Mange forlot arrangementet med ny viten om både fuglearter og hva som skal til for å ta et godt fuglefoto. Et flott tiltak for å vekke fugleinteressen hos frøyværingene - kanskje resulterer dette  i noen nye innmeldinger i lokallaget også?

Oskar (til høyre) viste fuglebilder på storskjerm med mange interesserte
publikummere til stede. (Foto: Bjørg Støen)
mandag 26. mars 2012

Justerte logoer og nytt forslagNy logo med tjelden hvor den står på en stein, ringen i ytterkant er gjort svart og stiftelsesår er tatt med:


Logo etter ønske fra Arvid med hubro i stedet for tjelden:


Hubro 2:


Hubro 3:

Hubro 4:Logo til lokallaget

På stiftelsesmøtet diskuterte vi så vidt en eventuell logo for lokallaget. Vi var innom flere fugler som kunne passe for denne regionen. Havørna og storskarven var blant annet nevnt som en aktuell karakterfugl for oss. Nå ble vi jo stiftet samtidig med at tjelden var på full fart tilbake fra sørligere strøk, noe som var sterkt delaktig i at vi valgte dette som "vår" fugl. I tillegg er jo tjelden å finne på hvert et nes og skjær her i øyregionen.

I alle fall ble Kolbjørn svært inspirert og har laget ikke mindre enn 5 ulike forslag til logo. Synes det er greit at vi tar en diskusjon på om tjelden skal være fuglen som preger logoen vår. Dersom vi er enige om det, er det veldig greit at vi ser på forslagene Kolbjørn har laget og gir tilbakemeldinger på dem.

Logoen vil i første omgang bli å finne i headinga på nettsida vår. Videre kan det jo bli aktuelt å bestille t-skjorter, capser ol. med logoen på en gang framtida. Bruk kommentarfeltet og gi tilbakemeldinger, folkens!

Logo 1

Logo 2

Logo 3

Logo 4

Logo 5
søndag 25. mars 2012

Artikkel i Hitra-Frøya om lokallaget

Lokalavisa hadde en fin artikkel om stiftelsa av lokallaget i sin fredagsutgave. Artikkelen har nok blitt lest av mange - vi har i alle fall hatt over 200 besøkende på nettsida vår i løpet av helga! I tillegg hadde vi folk til stede på et arrangement på Frøya bibliotek på lørdag. Oskar hadde med seg et rikholdig utvalg av fuglebilder som han viste fram for et interessert publikum, mens Bjørg hadde blokka klar i tilfelle nye medlemmer skulle dukke opp...
En forkortet versjon av begge artiklene kan du lese på Hitra-Frøyas nettsider.

Turteldue i Ervika

Oskar fikk i dag melding om en turteldue i Ervika.
Vi kjørte selvfølgelig dit med fotoutstyret klart. Etter litt søk så vi den sammen med to tyrkerduer. 
Både turteldue og tyrkerdue er sky fugler, men vi fikk vel tatt noen hundre bilder av den. Jeg har lagt ut tre bilder på artsobs., Oskars bilder kan dere se nedenfor.
Vi er ikke helt sikre på om det er en turteldue eller om det kan være en mongolturteldue som er svært lik og svært sjelden.

Kjekt at folk gir oss meldinger om slike uvanlige fugler

Turteldue fotografert på Ervika. (Foto: Oskar Fredagsvik)

En sky fugl denne turteldua. (Foto: Oskar Fredagsvik)


tirsdag 20. mars 2012

Fugleobservasjoner fra Frøya hittil i 2012

Frøya byr på mange sjeldenheter i fuglefaunaen, spesielt har man gjort mange bemerkelsesverdige funn på Titran og Sula under fugletrekkene vår og høst.

Det er ikke så hyppige funn i vinterhalvåret, men vi skal ta med noen. Går vi litt tilbake i forrige året, nærmere bestemt 12. november, ble første registrerte toppdykker observert på Steinsvatnet på Nordskag. En fjær i hatten til Karl Thorvaldsen som både observerte og fotograferte fuglen.

Første observasjon av toppdykker på Frøya (Foto: Karl Thorvaldsen)


Etter at den lokale grågåsa hadde forlatt Frøya, dukket det opp en ny gåseflokk på Sistranda på førjulsvinteren. Bjørg Støen syntes det var individer som skilte seg ut i grågåsflokken og brukte ivrig fotoapparatet for å dokumentere artene. En kjapp mail med bilde til ekspertene i Trondheim gjorde at de kunne fastslå ikke mindre enn 4 gåsearter: ungfugl av både kortnebbgås og tundragås, sædgås og grågås. Seinere kom flere gjess til, bl.a. 4 sædgjess og 12 tundragjess observert på Strømøya 19. november. Gåseflokken på Sistranda holdt stand i mildværet til langt utpå nyåret før snøfallet sendte dem videre.

Sædgås og kortnebbgås på Sistranda. (Foto: Bjørg Støen)

4  tundragjess, sædgås og kortnebbgås fotografert samtidig på Sistranda!
(Foto: Bjørg Støen)

4 sædgjess på Sistranda. Grågås i bakgrunnen. (Foto: Bjørg Støen)

3 av 4 sædgjess observert på Strømøya. (Foto: Arvid Bredesen)

Tundragjess av underarten albifrons på Strømøya (Foto: Arvid Bredesen)


På årets siste dag i 2011 kunne Karl Thorvaldsen legge til en ny fugl i Frøyas rikholdige artsliste. Han oppdaget en lappfiskand i vågen tett nedenfor huset sitt på Strømøya. Lappfiskanda - en hunnfugl - skulle  komme til å ha tilhold i området i flere måneder framover. Flere har vært utover for å se den sjeldne anda med egne øyne, men få har klart å få til et godt bilde av den sky fuglen. Lappfiskanda finnes fortsatt i Strømøybotnen, og det skal bli interessant å se hvor lenge den holder seg i området i tida framover.

Lappfiskanda har holdt til på Strømøya i hele vinter.
(Foto: Oskar Fredagsvik)

Denne hunnen skulle vise seg å være svært sky... (Foto: Oskar Fredagsvik)13. februar ble en ny sjeldenhet observert på Frøya da Oskar Fredagsvik kom over en sothøne i Dyrvika. Sothøne er kun registrert to ganger tidligere på Frøya; på Titran i 1975 og på Sørburøya i 1989. Sothøna hadde tilhold i småbåthavna i Dyrvika i flere uker. Trolig kan den fortsatt være i området.

Første registrerte observasjon av sothøne på Frøya på over 20 år!
(Foto: Oskar Fredagsvik)

mandag 19. mars 2012

Noen observasjoner fra Hitra hittil i 2012

Etterjulsvinteren har bydd på noen artige observasjoner på Hitra. 22. januar ble en dvergdykker observert i Sandstadsundet av Arvid Bredesen. Noen dager seinere var dette blitt til et dvergdykkerpar som søkte mye tilhold i småbåthavna på Sandstad. Dvergdykkerne holdt seg i området til 26. februar og er ikke blitt observert siden. Første registrerte observasjon av dvergdykker på Hitra er fra Dolmøya i 2007. Til tross for iherdig innsats fra flere fotografer, lot ikke dvergdykkerne seg avbilde etter første observasjon. Begge fuglene har vært veldig sky og nærmest umulig å komme innpå.

Dvergdykkeren dukket opp på Sandstad i januar. (Foto: Arvid Bredesen)

Ikke lett å komme på fotohold! (Foto: Arvid Bredesen)


En enda sjeldnere gjest ble observert 12. februar av Kolbjørn Bekkvik og Arvid Bredesen da en dvergmåke (2K) åpenbarte seg i Sildvågen på Fjellværøya. Fuglen lot seg fotografere både i flukt og svømmende på sjøen. Fuglen ble også observert av 3 ivrige "by-karer" dagen etter ved fabrikken til Marine Harvest på Ulvøya. Eneste tidligere observasjon av arten på Hitra ble gjort i 2005 på Ulvøya.

Dvergmåka er en svært sjelden art på Hitra. (Foto: Arvid Bredesen)

Fjærdrakten avslører at dette er en ung dvergmåke i 2. kalenderår (2K)
(Foto: Arvid Bredesen)

Den 26. februar ble nok en uvanlig gjest observert på Hestvika. En vandrefalk satt rolig på behørlig avstand og kunne studeres i teleskopet i over en time av Arvid Bredesen. Vandrefalken har hatt en gledelig økning i bestand de siste årene, og det er artig at vi også kan få se denne flotte fuglen her ute på øyene.

Vandrefalken fotografert på behørlig avstand. (Foto: Arvid Bredesen)Vipe - årets fugl 2012

NOF har valgt vipa til årets fugl i 2012. Vipa har hatt en betydelig tilbakegang de siste tiårene, og man ser med en viss bekymring på bestanden av vipa i tida framover. Hovedgrunnen til den store tilbakegangen i bestanden er nok moderniseringen av jordbruket med sine negative virkninger for kulturlandskapet. Vipa var også årets fugl i 1994, og noe av formålet med å sette fokus på vipa i år er å kunne kartlegge bestandsutvikling i viktige lokaliteter.

Vipa er et kjent og kjært innslag i kulturlandskap også her i øyriket. I disse dager er vipene på vei tilbake fra vinterkvarteret. Vi oppfordrer alle medlemmene av lokallaget til å legge inn observasjoner av vipa, gjerne også rapportere om hekkefunn og unger.

Les mer om vipa som årets fugl her.

Vipa er valgt til "årets fugl" av NOF.
(Foto: Arvid Bredesen)

Lappfiskand

Lappfiskanda vår er fortsatt her. Holder til på vågen ved huset vårt på Strømøya. Den ble oppdaget 31.12 og har holdt seg i området Busbergvannet-Strømøyvågen i hele vinter.
Anda er hunn-farget, det vil si ,enten er det en hunn eller en ungfugl.
Lappfiskender er rimelig sky og vanskelig å komme nær. Å få gode bilder av den byr derfor på særlige utfordringer. Mange av oss har prøvd.
Den vil vel forlate oss ganske snart og fly til hekkeområdene i Pasvik eller  på Kola-halvøya.

Årsmøte i NOF Sør-Trøndelag

Årsmøtet i NOF Sør-Trøndelag vil bli avholdt lørdag 24. mars på befalsbrakka på Kråkvåg. Det hadde vært fint om noen kunne ha representert det nystiftede lokallaget vårt.


Mer om årsmøtet og påmelding finner du her

søndag 18. mars 2012

Da er vi i gang!


Lørdag 17. mars ble NOF Hitra-Frøya lokallag stiftet. Selv om oppmøtet ikke ble all verden, fikk vi satt sammen et styre og fordelt andre oppgaver. Følgende styre ble valgt:

Leder - Karl Gisle Thorvaldsen (Frøya)
Nestleder - Kolbjørn Bekkvik (Hitra)
Kasserer - Ola Vie (Frøya)
Sekretær/nettansvarlig - Arvid Bredesen (Hitra)
Styremedlemmer - Oskar Fredagsvik (Frøya) og Rune Haugen (Hitra).

Vi fikk også laget vedtekter for lokallaget. Disse vil bli publisert på nettsida seinere. Vi hadde tenkt å inkludere Snillfjord i navnet på lokallaget, men etter som ingen snillfjordinger møtte opp eller ga lyd fra seg på forhånd, ble det offisielle navnet NOF Hitra-Frøya lokallag. Vi ønsker likevel å få snillfjordingene med på laget, og tar imot alle henvendelser med stor imøtekommenhet.

Vi startet med en 3 timer lang observasjonstur i området Laksåvika - Hestvika. En melding om ei trafikkskadd perleugle utløste en større leteaksjon, men heldigvis(!) hadde ugla kommet seg til hektene og forlatt åsstedet. I Laksåvika hadde vi håpet å finne igjen noen av grønlandsmåkene som har hatt tilhold i området gjennom vinteren, men de hadde forduftet. I Børøysundet fant vi derimot to av samme art. Artig var det også å observere 6 nyankomne sandloer i fjæra ved Strand.

Selve møtet fant sted på Strand skole. Vi fikk god veiledning av Andreas Winnem fra fylkesstyret som hadde tatt turen fra Trondheim. Andreas innledet med en grundig innføring i NOFs ideologi, struktur og arbeid. Vedtekter og valg gikk nærmest på skinner før vi planla nettside for lokallaget. Andreas avsluttet møtet med en solid gjennomgang i hvordan vi skal legge inn fugleobservasjoner på artsobservasjoner.no. Dette var ei svært nyttig innføring for oss alle.

Perleugla hadde forduftet, Andreas Winnem foreviger jakten
(Foto: Kolbjørn Bekkvik)

På utkikk etter grønlandsmåker i Laksåvika (Foto: Kolbjørn Bekkvik)

Stor iver i speidinga! (Foto: Andreas Winnem)

Laksåvika er en fin lokalitet for alkefugler, ender, skarv og måker.
(Foto: Andreas Winnem)

I Børøysundet tittet også sola fram! (Foto: Andreas Winnem)

Kolbjørn og Arvid fotograferer grønlandsmåker.
(Foto: Andreas Winnem)

Oskar, Kolbjørn, Arvid, Andreas og Karl kikker på sandlo ved Strand
(Foto: Bjørg Støen)