fredag 27. september 2013

"Krysserne" bør nå dra til Titran

Nå starter de opp med ringmerking på Titran igjen. Magne M., Einar S. og noen flere kommer og blir litt på og av i to uker fra helga 27.9.

 I høst er allerede sibirpiplerke, tundrapiplerke, båndkorsnebb,varsler ,fiskeørn ,gulbrynsanger for å nevne noen registreringer på fast -frøya og Sula.

Og hvem vet hva vi kan få av nye kryss i de nærmeste dagene .

For tida benytter jeg kveldene til å utforske artsobservasjoner,(Ble fort lei av "skal vi danse?)
og det er mye interessant som dukker opp.

F.eks : En bronseibis ble skutt på Halten 22.10. 1945. Skinnet er visstnok på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Likeså ble en Natthegre skutt på Halten i 1929 . Den ble skinnlagt av Svein Haftorn.

Tidene har forandret seg: Bjørg Støen nøyde seg med å ta bilde av gulbrynkjernebiteren den 17.mai 1975 på Halten.

Fra Smøla fant jeg følgende interesante melding:

 En stortrappe ble sett (eller skutt?) på Smøla
Dette kommer fram i et brev sendt av biskop Gunnerus til selveste mester Carl von Linnè den 1.januar 1761 !

Stortrappe så jeg i Spania i vår. Stor fuggel kan en trygt si , men i drastisk tilbakegang.


Takk til de som har lagt inn slike data fra gamle dager. Det er jo litt kjekt at Frøya holder posisjonen som en av kommunene i landet med flest forskjellige fugler. Det må også finnes gamle observasjoner fra Hitra. Her begynner registreringene ført på 1970-tallet.

Kanskje det er noen der ute som kan bidra med dokumenterte observasjoner av sjeldenheter på øyene ?

Og så håper vi på noen "bomber" på Titran i høst.