torsdag 29. desember 2016

Om folk og fugl


I disse grisvær-dagene kan man for eks. kose seg med statistikk.

Følgende tabell gir en oversikt over antall fuglearter og antall observatører på Hitra og Frøya  de siste ti åra slik det framkommer i registreringer på arts. obs. 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Hitra

Arter/folk
64/13
52/15
56/13
56/30
94/33
113/33
137/33
135/37
134/35
134/38
140/70
Frøya

Arter/folk
163/61
152/38
165/58
148/58
153/64
171/73
150/56
161/66
178/84
167/66
193/105


En legger fort merke til at 2016 er et "gullår" både på Hitra og Frøya, med rekord i antall ulike fuglearter og tallet på folk som har registrert sine observasjoner.

Og sammenhengen er vel grei: Gulltrost, sibirjernspurv og svartstrupetrost. Og så har vel mange tatt med seg svartkråka og andre arter på Hitra på turen utover til Sula/Nordskaget.

Ellers leser vi i arts. obs at det ble observert fire nye arter på Frøya i år(bieter,knoppsvane, gulltrost og sibirjernspurv) og fire nye på Hitra (nattergal, fjellrype,bergand og dvergspurv).

Totalt har 285 observatører registrert arter på Frøya og 163 på Hitra opp gjennom årene, men altså 105 personer på Frøya og 70 på Hitra i 2016.

Vi har også kunnet merke oss større aktivitet på Titran i 2016, noe som lover godt for kommende år.

Godt nyttår! (Den 1.1.2017 starter et nytt "bird-race")

mandag 12. desember 2016

Svartstrupetrost på Nordskaget

De gir seg ikke med godbitene på Nordskaget. Bare en måned etter sibirjernet leverer de altså svartstrupetrast. Nok en gang er det på foringa sørfrøyveien 1555-1563 disse Sibir-artene havner.


Varslet gikk i går. Allerede i dag har et ti-talls fuglefolk vært utover.


Bildet har Jan-Egil tatt.