torsdag 2. januar 2014

Fugleobservasjoner på Hitra 2013

Nå ved inngangen til det nye året kan det være artig å se tilbake på noen av fugleobservasjonene som ble gjort i 2013 her på Hitra. Totalt ble det observert 137 ulike arter i kommunen. 7 nye arter for Hitra ble registrert, noe som gjør at det tilsammen er 190 ulike fuglearter for Hitra i artsdatabanken. Kanskje når vi 200 i løpet av 2014?

Etterjulsvinteren bød på få overraskelser. Det ble ingen innvasjon av grønlandmåker denne vinteren som året før. En stor samling av stillits på Melandsjø (min 20 stk) og observasjon av haukugle og hubro var hovedbeholdninga.
Mye stillits på Melandsjø (Foto: Arvid Bredesen)


I april fikk vi en rekordtidlig observasjon av splitterne i Knarrlagsundet. 7. april er tidligste funn av arten i hele Trøndelag. Videre ble det første gangs registrering av fjellvåk på Hitra i april. Arten er sett flere ganger tidligere, men er aldri lagt inn på artsobs. Kvartbekkasin ble også registrert for andre gang i kommunen, denne gang på Hestnes. Det samme gjelder for fiskeørna som ble sett i Barmfjorden i mai. En helt ny fugl for Hitra ble den syngende rosenfinken som ble hørt i Knarrlagssundet i mai. Ved Strand ble det observert ei svartryggerle - den første kjente observasjonen av denne underarten på Hitra.
Gjennom sommeren hadde vi ikke mindre enn tre syngende åkerrikse-hanner spredt rundt i kommunen. Dette var veldig artig selv om det neppe ble noe hekking.
Fiskeørn observert for andre gang på Hitra. Bildet er av
den første observasjonene av arten (Foto. Arvid Bredesen)
Svartryggerle på Strand (Foto: Arvid Bredesen)Høsten ga oss to nye registreringer av sniper da både temmincksnipe og sandløper (dødt individ) ble oppdaget langs Trondheimsleia. Senere ble også toppmeis registrert for første gang i kommunen. Arten har imidlertid blitt sett flere ganger tidligere på Hitra. To nye registreringer av kråkefugl, kaie og nøttekråke, ble også gjort i løpet av høsten/førjulsvinteren. Nøttekråka holdt til i en lengre periode ved sembrafurutrærne ved museet og Gammel-Fillan, mens flere kaier har hatt tilhold i Barmfjorden i løpet av seinhøsten. Det må også nevnes at også Hitra fikk merke høstens innvasjon av båndkorsnebb da det ble gjort flere observasjoner av arten.
Temmincksnipe observert i Strandfjæra
(Foto: Arvid Bredesen)Nøttekråke ble ny art for Hitra i 2013
(Illustrasjonsfoto: Arvid Bredesen)
Ikke alle funn blir registrert, og enkelte fugleobservasjoner når folk i lokallaget alt for seint. To ulike personer (uavhengig av hverandre) påstår å ha observert stork i henholdsvis Barmfjorden og på Melandsjøen i løpet av sommeren. Dette ble aldri sjekket opp av andre observatører, dessverre! En hann av myrhauk/steppehauk/enghauk ble også observert på Sandstad i mai. Dette kan godt være steppehauken som ble observert på Smøla dagen før. 

Ellers er det verdt å merke seg at både pilfink og kaie holder på å få fotfeste her ute ved kysten. Kanskje får vi hekking i løpet av det nye året? Gledelig er det i alle fall å fastslå at sangsvanen hekker for andre år på rad på Hitra, og at den begge årene har fått fram unger.

Lykke til med det nye året - måtte det by på mange og flotte fugleopplevelser!

1 kommentar:

  1. Tror kanskje begge observasjonene av stork er fra Barmfjorden ("min" melder bor riktignok på Melandsjøen). Hvem vet? Kanskje var det en stork? Kanskje var det en egretthegre - eller en annen som lignet. Det får vi aldri vite, om det ikke dukker opp dokumentasjon i form av bilde/video av den... Synd at de som ser slikt ikke gjør anskrik med en gang.

    SvarSlett