mandag 24. mars 2014

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt på Strand oppvekstsenter på Hitra lørdag den 22.3.

Oss fra Frøya hadde tidligere på dagen en birde-runde på Frøya, hvor vi bl.a. så storspove, rødstilkog storlom. Vi møtte hittrafolket på Kjerringvåg og kjørte rundt på Dolmøya ,Strøm og Fjellværøya.og Melandsjøen Her ble kontingenten: Brunsisik, munk og dvergdykker.

På møtet gjennomgikk vi de vanlige årsmøtesakene. Regnskap og årsberetning ble godkjent og styret fortsetter uten endringer.

Så spiste vi gryterett og fikk prøve oss på en krevende fugle Quis som Arvid hadde komponert.

Av saker vi dikuterte var T-skjorter med lokallagets logo og turer f.eks til Halten i august.

 Årsberetning for Hitra og Frøya lokallag av NOF for 2013


 Styret har hatt følgende sammensetting: 
 Leder: Karl Thorvaldsen
Nestleder: Kolbjørn Bekkvik
Sekretær: Arvid Bredesen
Kasserer: Ola Vie
Styremedlemmer: Oskar Fredagsvik og Frank Robert Lyngvær
Bjarte Hoff ble utpekt som revisor.

 
Totalt har vi 18 medlemmer på Frøya, 12 på Hitra og 1 eller 2 I Snillfjorden.

Vi har holdt diverse uformelle styremøter i forbindelse med fugletitt-turer.

Aktivitet og observasjoner i 2013

 Kanskje var årets høydepunkt for oss som lokallaget den turen vi hadde utom Kya.

Vi var bare 4 medlemmer som var med.+ Skipper Hallgeir og noen familiemedlemmer. Været var strålende. Vi hadde med «agn» og fikk sett og fotografert bl.a. havhest, dvergmåke og storjo.

Ellers har vi møttes jevnt utover året og holdt kontakten via SMS eller mail. Lokallagets nettsted blir også brukt. Vi har nå nesten 10 000 besøk.

Medlemmenes aktivitet på artsobs. har økt jevnt utover året. 6-10 personer bosatt på øyene har lagt inn observasjoner. Totalt har det blitt sett 136 ulike arter av 37 observatører på Hitra og 162 arter av 63 personer på Frøya.  Alle disse tall er framgang fra i fjor.

Det er Titran og Sula som trekker entusiastene utover, men det er folk fra lokallaget som topper obs.-listene for 2013. Vi har de 5 øverste på Frøya. «Pallen på Frøya ble:
Oskar på topp for Frøya med 129 ulike arter i 2013. Deretter Karl og Bjørg. På Hitra vant Arvid med 105 . Deretter Frank Robert og Oskar.
Vår publisitet i aviser har gitt ringvirkninger: Karstein Måsøyval filmet en kvit hegre som gikk nedi fjæra på Måsøyvalen. Dette var den 29.okt 2011. Oskar ble kontaktet nå i vinter og det viste seg å være en silkehegre. Førstegangsobservasjon i fylket!

I år ble det registrert syv nye arter på Hitra: Kaie,  nøttekråke,  temmincksnipe, sandløper, rosenfink, toppmeis og fjellvåk. Totalt er Hitra nå oppe i 191 ulke arter.

Frøya fikk en ny art i 2013: Svarthodespurv.

I tillegg til silkehegren har vi nå etterregistrert  noen arter slik at Frøya nå er opp i 264 og bekrefter sin stilling som kommunen i fylket med flest ulike fuglearter. (Noen av disse er ennå ikke godkjent av LRSK  , så det mulig vi får litt fratrekk)

Tradisjonen med ringmerking på Titran fortsatte i høst. Totalt ble det merket 713 fugler i 2013. Innsiget av spett og korsnebb vises også på den oversikten med  28 flaggspetter  og 76 grankorsnebber. Flere av oss i lokallaget deltok i dette arbeidet, foreløpig som tilskuere og håndlangere, men vi håper noen i lokallaget kan autoriseres som ringmerker etter hvert.

Fuglevern.

Arvid tok et initiativ ovenfor kommunen angående grusfylling/endringer av Strandfjæra. Denne fjæra er en viktig rasteplass for en del trekkfugler. Vi ser med bekymring på at fjæra brukes som område for fyllmasse og uttrykte dette i et notat til kommunen.

En annen bekymring er bestanden av fugler på Havmyra på Hitra. Dette er et vernet Ramsarområde, men nedgangen av fugl er svært dramatisk. Årsakene er trolig flere, men en av dem er nok det store antallet kråker, ravn og mink som mesker seg i fugleegg og unger.

Det ser ut til at vi har en alliert i sauebøndene her: Kråke og ravn tar lam, så bøndene sette opp kråkefeller for å redusere bestanden. Det er også satt ut mange minkfeller både på Hitra og Frøya.

Ellers ser det ut til at den utsatte bestanden av fasan på Frøya er i sterk tilbakegang og vil vel kanskje forsvinne helt om noen år.

Økonomi.

Lokallaget får overfør etter medlemstallet. I desember 2012 fikk vi kr. 1209,- og i januar 2014 fikk vi 1236,- . Vi har brukt kr. 1724.88 til protokoller, frimerker, bevertning og Kya-turen.(Kr.1000,-)

Dette betyr at vi har kr. 720,- på bok før årsmøtet i 2014

 

1 kommentar:

  1. Takk til Oskar, Karl, Arvid, Kolbjørn og Gøran for en HERLIG dag! Det var kjempegøy og trivelig denne gangen også. Tre nye arter på Frøya-lista mi for i år, og MANGE nye på Hitra.
    I dag fikk jeg årets første gråspett (hurra!). Samtidig har jeg slettet den usikre kaieobservasjonen min (ble lagt inn med ?). Mente det ble feil å få kaie på Frøya-lista mi (i år), ettersom jeg ikke var sikker.

    SvarSlett