onsdag 29. mars 2017

Årsmøte for 2016

Som vanlig møttes vi noen timer før selve årsmøtet og tok en runde til noen lokaliteter. Det ga egentlig ikke det helt store,men vi fikk da notert 5 ulike meiser + spettmeis og flaggspett på foringa ved Hopsjøen.

Syv møtte til årsmøte og karbonader på Strand kl. 16.00.

Av vanlige årsmøtesaker ble årsmeldinga og regnskapet godkjent. Alle i styret tok gjenvalg. Ny kasserer ble Oskar. Jan-Egil gikk inn som styremedlem og Petter sitter i valgkomiteen sammen med Bjørg.

Vi diskuterte også aktiviteten i år. Vi satser på en Halten-tur til høsten som før. Videre ser vi på mulighetene til å få til en spette-tur til Hitra/Snillfjord. Og eventuelt en tur til Grandefjæra/Orkelsjøen. Vi får se.

På møtet laget Arvid en ny app (line-band) for varsling av fugler på Hitra og Frøya. Denne kan også brukes til varslinger om små-turer.

Det er også et ønske om at flere skriver noe i bloggen. Gjerne med bilder.Årsberetning for Hitra og Frøya lokallag av NOF for 2016Styret har hatt følgende sammensetting:   
         
 Leder: Karl Thorvaldsen
Nestleder: Kolbjørn Bekkvik
Sekretær: Arvid Bredesen
Kasserer: Ola Vie  . Karl tok delvis over i høst.
Styremedlemmer: Oskar Fredagsvik og Frank Robert Lyngvær
Bjarte Hoff er fortsatt revisor.
Totalt er vi 36 medlemmer.

Aktivitet og observasjoner i 2016:

 Vi har holdt noen få uformelle styremøter i forbindelse med «fugletitt-turer». Ellers har de mest aktive møttes jevnt utover året og holdt kontakten via SMS eller mail. Lokallagets nettsted blir også brukt. Vi har nå hatt omtrent 20 000 besøk ved årsskiftet. En fin tilvekst i løpet av året.
Ingen medlemsmøter utenom årsmøtet er holdt.
 Årets høydepunkt for oss som lokallaget var nok en gang den overnattingsturen vi hadde til Halten helga i september.
Vi var 4 fra lokallaget som, sammen med 7 andre fuglekikkere fra Trøndelag og skipper Bjørn, utgjorde gruppen. Været var «greit» for de fleste. Vi hadde med «agn» og fikk sett og fotografert bl.a. havhest,-sule,-lire og grålire + alle joene på nordlig halvkule på trekk sørover.
Medlemmenes aktivitet på arts.obs.  har økt mye utover året.  6-10 personer bosatt på øyene har lagt inn observasjoner.
Tabellen nedenfor viser utviklingen de siste ti år i antall registrerte fuglearter på øyene og observatører som har lagt inn fugledata på arts.obs.


2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Hitra

Arter/folk
64/13
52/15
56/13
56/30
94/33
113/33
137/33
135/37
134/35
134/38
140/70
Frøya

Arter/folk
163/61
152/38
165/58
148/58
153/64
171/73
150/56
161/66
178/84
167/66
194/107

Som vi ser ble 2016 et godt år med rekorder på alle måter, men tabellen gir ingen oversikt over antall fugler totalt.
 På Hitra ble det registrert 3 nye arter i år: Dvergspurv, bergand og nattergal. (fjellrype er ikke godkjent)
På Frøya fikk vi bokført hele 4 nye: Bieter, knoppsvane, gulltrost og sibirjernspurv, hvor de to siste også er nye fylkesfunn!
Av andre interessante funn kan nevnes: Toppmeis og rosenstær på Frøya og egretthegre på Hitra.
Det er «bombene» på Nordskaget , Titran og Sula som trekker entusiastene utover, men det er folk fra lokallaget som topper obs.-listene for 2016. «Pallen» på Frøya ble:
Oskar på topp også i år med 137, fulgt av Bjørg med 134 og «byværingen» Bjørn Tanem med 132. På Hitra vant også som vanlig Arvid med 117, der etter kom Frank Robert med 95 og Bjørg med 84.
 Titran ornitologiske stasjon rundet i år 20 000 ringmerkede fugler siden stasjonen ble startet. Stasjonen har vært i drift i over fire uker i høst. Medlemmer i lokallaget har bidratt på ulike måter i ringmerkingen. Årstotalen ble 1553 merkede fugler fordelt på 44 arter. Hele 314 stjertmeis og endelig fikk Titran en blåstjert. De 7000,- kronene vi fikk fra Salmarfondet ble brukt til lydkilder og nye mistnett. Og så må det nevnes at hjemmesida til stasjonen nå fungerer utmerket.

Fuglevern.

Rypejakt på Sula fikk mye oppmerksomhet høsten 2016. En jeger hadde, uten tillatelse fra grunneier som i dette tilfelle er Frøya kommune, tatt seg til rette og skutt 5-6 ryper av underarten «smølalirype» på Sula. Dette fikk oppmerksomhet i lokalavisa og sammen med jeger- og fiskeforeninga oppfordrer lokallaget grunneierne til å begrense jakt på den truede rypebestanden. Det er ikke alle som er klar over at utmarka på Fast-Frøya er privateid og at jakt uten nødvendige tillatelser er forbudt. Grunneierne har altså et stort ansvar for at vi fortsatt skal ha en høstbar bestand av rype her ute.
Videre fikk vi utsatt noe gravearbeid til etter at hekkkesesongen var over for en fiskemåke-koloni på Fillan.
Til slutt må det nevnes at Frøya kommune nå vil ta et ansvar for å fjerne nettinggjerdene rundt den gamle søppelplassen på Kvisten. Det er visstnok noen jaktende rovfugler som har mistet livet her.
Økonomi.

Lokallaget får overfør penger etter medlemstallet. Vi fikk 1298,- for året 2016 slik at vi pr. 1.3.2017 har 2556,12 på bok. Alle regnskap fra lokallagets start er nå revidert og funnet i orden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar